Školské obvody základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3

Upozornění:

V současné době probíhá proces schvalování změn některých školských obvodů pro školní rok 2023/2024. Níže uvedený seznam již obsahuje změny, které schválila RMČ Praha 3 a ve stejné podobě bude s největší pravděpodobností v následujících týdnech schválen i zastupitelstvem hl. m. Prahy. 

Názvy ulic jsou uváděny v podobě, v jaké byl název schválen Zastupitelstvem HMP. Pravidla českého pravopisu nejsou obecně závazným právním předpisem, proto jejich změna nemá vliv na názvy ulic uváděné podle jejich dřívějšího znění.

Školské obvody všech základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3 včetně seznamu ulic —  ke stažení zde.

ZŠ Cimburkova

Blahníkova / Cimburkova / Dalimilova / Husinecká / Husitská / Chlumova lichá / Jeronýmova / Koněvova — lichá č. 1—13, sudá č. 2—28 / Kostnické náměstí / Krásova sudá 30 a výše, lichá 33 a výše / Milíčova / Orebitská / Pernerova 2, 2a, 2b / Pod Vítkovem / Prokopova lichá od 17 a výše, sudá od 16 a výše / Prokopovo náměstí / Prvního pluku / Příběnická / Řehořova / Seifertova — lichá č. 1—97 / Štítného sudá 2—36, lichá 1—31 / Tachovské náměstí / Trocnovská / U božích bojovníků / U památníku

ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Boleslavská / Čáslavská / Hollarovo náměstí / Horní Stromky / Hradecká / Chrudimská / Izraelská / Jičínská  lichá č. 1-7, sudá č. 2-12 / K Červenému dvoru / Kolínská / Kornní – lichá č. 67-133 / Kouřimská / Květná / Libická / Na Třebešíně / nám. Jiřího z Lobkovic / Nitranská / Perunova / Písecká / Pod kapličkou – pouze č. o. 9, 11, 18, 20 / Řipská / Slezská – lichá č. 23 – 129, sudá č. 66 – 146 / Soběslavská / Šrobárova – lichá č. / U Vinohradské nemocnice / U Vinohradského hřbitova / U vodárny – sudá č. / Vinohradská – sudá č. 56-200, lichá č. 149-157 / V Horní Stromce / Votická / Zásmucká / Zvěřinova

ZŠ Jarov

Olgy Havlové – všechna lichá čísla / Rixdorfská / Dagmar Burešové / Biskupcova – lichá č. 87 a výše, sudá č. 74 a výše / Jeseniova – lichá č. 153 a výše, sudá 192 a výše / Koněvova – sudá č. 186 a výše / Květinková – lichá č. 1-11, sudá č. 2 – 12 / Malešická – lichá č. 47 a výše, sudá č. 24 a výše / Mezi domky / Na chmelnici / Na Jarově / Na mokřině / Na rovnosti / Na Vackově / Na Viktorce / Plavínova / Pod Jarovem / Pod lipami – lichá č. 1 – 21, sudá č. 2-36 / rixdorfská / Schöfferova / U staré cihelny / V Rozkvětu / V zahrádkách / V Zeleni / Za Vackovem / Pro 2. stupeň patří tento školský obvod k Základní škole Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

ZŠ Jeseniova

Ambrožova / Basilejské náměstí / Biskupcova – lichá č. 9 – 49, sudá č. 10-50 / Buchovcova / Hořanská / Jana Želivského / Jeseniova – lichá č. 93-139, sudá č. 96-124 / Jilmová / Koněvova – sudá č. 108-112 / Loudova / Malešická – lichá č. 21 až 45, sudá č. 12 až 22 / Na hlídce – lichá č. 1-9, sudá č. 2-8 / Na Parukářce / Na Vápence / Rečkova / U nákladového nádraží / U zásobní zahrady / Viklefova / Za žižkovskou vozovnou – lichá č. 1-15, sudá č. 2 – 18 / Zelenky-Hajského

ZŠ Pražačka

Olgy Havlové – všechna sudá čísla / Biskupcova lichá č. 51-85, sudá č. 52-72 / Hraniční / Jeseniova lichá č. 141-151, sudá č. 126-190 / Koněvova – lichá č. 103-203, sudá č. 114-184 / Kunešova / Na Balkáně – všechna lichá č., sudá č. 2-66 / Nad Ohradou / Na hlídce – lichá č. 11-23, sudá č. 10-22 / Na Ohradě / Novovysočanská 1a, 1 / Pod Krejcárkem / Strážní / V bezpečí / V domově lichá 1 – 33, sudá 2-22 / Za žižkovskou vozovnou – sudá od č. 20 a výše, lichá od č. 17 a výše

ZŠ Chmelnice

Buková / Habrová / K chmelnici / K lučinám / K vrcholu / Koněvoa 3 lichá č. od 205 a výše / Křivá / Květinková – lichá č. od 13 a výše, sudá č. od 14 a výše / Luční / Na Balkáně – sudá č. od 68 a výše / Na lučinách / Na vrcholu / Na vlastním / Nad lukami / Osiková / Pod lipami – lichá č. od 23 a výše, sudá č. od 38 a výše / Pod vrcholem / Spojovací – sudá č. 30-50 / Šikmá / U kněžské louky / V jezerách / V okruží / V domově lichá od 35, sudá od 24

ZŠ Chelčického

Baranova / Biskupcova lichá č. 1-7, sudá č. 2-8 / Blahoslavova / Černínova / Českobratrská / Domažlická / Hájkova / Jeseniova – lichá č. 1-91, sudá č. 2-60 / Jičínská – lichá č. 9-51 / Kališnická / Ke kapslovně / Koldínova / Komenského náměstí / Koněvova – lichá č. 15-101, sudá č. 30-106 / Křišťanova / Lucemburská – lichá č. od 27 a výše, sudá č. od 32 a výše / Lukášova / Malešická – lichá č. 1-19, sudá č. 2-10 / náměstí Barikád / Olšanská / Ostromečská / Pitterova / Pod Parukářkou / Přemyslovská – lichá č. od 29 a výše, sudá č. od 28 a výše / Radhošťská – všechna sudá čísla / Roháčova / Sauerova / Sudoměřská / Tovačovského / V kapslovně / Vinohradská lichá č. 129-147 / Žerotínova

ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

Blodkova / Bořivojova – lichá č. 1-23, sudá č. 2-16 / Jagellonská / nám. Jiřího z Poděbrad / Laubova / Lucemburská  lichá č. 1-25, sudá č. 2-30 / Mahlerovy sady / Milešovská / Ondříčkova – lichá č. 1-17, sudá č. 2-48 / Orlická / Přemyslovská – lichá č. 1-27, sudá č. 2-26 / Radhošťská – lichá č. / Slavíkova – sudá č. 2-18 /  Velehradská / Vinohradská lichá č. 101-127 / Žižkovo náměstí

ZŠ Jaroslava Seiferta

Boživojova – lichá č. 75 – 107, sudá č. 82-122 / Fibichova / Chvalova / Italská č. 36, 38 / Ježkova / Krásova sudá 2-28, lichá 1-31 / Křížkovského / Kubelíkova sudá 2-18, lichá 1-29 / náměstí Winstona Churchilla / Pospíšilova / Přibyslavská / Seifertova – sudá č. 2-50 / Siwiecova / Sladkovského náměstí / Slavíkova – sudá č. 20-30 /Ševčíkova / Škroupovo náměstí / U Rajské zahrady / U Viktorie / Víta Nejedlého / Vlkova / Vozová / Zvonařova

ZŠ Lupáčova

Bořivojova – lichá č. 25-73, sudá č. 34-80 / Čajkovského / Havlíčkovo náměstí / Chelčického / Chlumova sudá / Kubelíkova sudá od 20 a výše, lichá od 31 a výše / Lipanská / Lupáčova / Olšanské náměstí / Ondříčkova – lichá č. 19-39 / Prokopova lichá 1-15, sudá 2-14 / Rokycanova / Sabinova / Štítného sudá od 38 a výše, lichá od 33 a výše / táboritská

ZŠ Cimburkova

Blahníkova / Cimburkova / Dalimilova / Husinecká / Husitská / Chlumova lichá / Jeronýmova / Koněvova – lichá č. 1-13, sudá č. 2-28 / Kostnické náměstí / Krásova sudá 30 a výše, lichá 33 a výše / Milíčova / Orebitská / Pernerova 2, 2a, 2b / Pod Vítkovem / Prokopova lichá od 17 a výše, sudá od 14 a výše / Prokopovo náměstí / Prvního pluku / Příběnická / Řehořova / Seifertova – lichá č. 1-97 / Štítného sudá 2-36, lichá 1-31 / Tachovské náměstí / Trocnovská / U božích bojovníků / U památníku

Školské obvody základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3