Školní rok 2020/2021 – zápis do mateřských škol MČ Praha 3

Termín zápisu do mateřských škol zřízených MČ Praha 3 na školní rok 2020/2021:

4. +  5. 5. 2020 (pondělí, úterý)

Přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3

Za spádový obvod všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3  je stanovena celá městská část Praha 3.

Podrobné informace pro rodiče dětí v předškolním roce jsou uvedeny na tomto odkaze.

Kontakty, stručné zaměření školy, dny otevřených dveří:

Info MŠ