Aktuálně probíhá projekt “MAP Praha 3 pro vzdělávání”, který podporuje:

Zprávy ze školství v Praze 3

Školení vedoucích školních jídelen a kuchařek Prahy 3

V prvním červencovém týdnu proběhlo jako každý rok školení pro kuchařky a vedoucí jídelen z Prahy 3. Uskutečnilo se ve školní jídelně Chmelnice za přítomnosti místostarosty pro školství Mgr. Filipa ...

PS pro moderní didaktické formy: Prvky dramatické výchovy a jejich přínos a využití ve výuce

Lektor: Bc. Milada Suchá Termín konání: 15. 10. 2024 od 15.00 do 17.00 hodin Místo konání: ZŠ Chmelnice Jak propojit dramatickou výchovu s dalšími předměty, jako zařazování aktivit a her do ...

Mobilní čtenářský kufřík: Činnosti s knihami Petra Horáčka

Termín: 1. polovina října 2024Časová dotace: 9 – 12 hod. Místo konání: ZŠ a MŠ Jarov (v MŠ Jarov, v ulici Na Chmelnici) Lektor: Bc. Milada Suchá Při tomto setkání si budeme hrát s knihami Petra ...

PS pro moderní didaktické formy: Aktivity se symboly pro podporu logického myšlení a paměti

Lektor: Bc. Milada Suchá Termín konání: poslední týden v září 2024 (bude upřesněno) Místo konání: ZŠ a MŠ Jarov (v ul. Na Chmelnici) v ul. Na Chmelnici   Dítě se denně setkává a osvojuje si konkrétní ...

PS pro rovné příležitosti: Strategické setkání

Setkání je vymezeno pro řešení strategických témat projektu – konkrétně pro aktualizaci analytické části dokumentace místního akčního plánování. V průběhu tohoto prvního setkání dojde ke ...

PS pro financování: Výzva Šablony II – OP JAK

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny pro financování, tentokrát zaměřené na výzvu Šablony II. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci ...

“MAP Praha 3 pro vzdělávání” je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3.

Jeho hlavním cílem je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Newsletter MAP Praha 3 pro vzdělávání

Chcete dostávat pozvánky na vzdělávací akce a další informace o tomto projektu nebo se aktivně zapojit do projektu? 

Registrujte k odběru Newsletteru nebo se staňte členy pracovních skupina aktivně se do projektu zapojte.

Napište nám, jak byste zlepšit kvalitu vzdělávání na MŠ a ZŠ. Protože právě teď tyto změny mohou začít.