PS Matematická gramotnost: Předmatematické aktivity v ostatních činnostech

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP 3), vás zveme na 4. setkání pracovní skupiny MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI PRO MŠ. Termín konání: v úterý 21.3. 2022, 9 – 12 hod. Místo ...

MAP Praha 3: Určujeme strategické cíle, které povedou k rozvoji školství na Praze 3

V rámci projektu MAP Praha 3 se ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol v Praze 3 sešli v Klášteře nad Jizerou na dvoudenním výjezdním strategickém  setkání. Setkání se zúčastnili i zástupci ...

Školské obvody základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3

Upozornění: V současné době probíhá proces schvalování změn některých školských obvodů pro školní rok 2023/2024. Níže uvedený seznam již obsahuje změny, které schválila RMČ Praha 3 a ve stejné podobě ...

Jak vybrat mateřskou školu? Přehled MŠ Prahy 3

Zápisy pro školní rok 2023/24 proběhnou letos na mateřských školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 3. a 4. května 2023. Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve ...

PS Čtenářská gramotnost pro ZŠ: NÁPADNÍK

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost pro ZŠ na téma: NÁPADNÍK aneb Jaké pomůcky a aktivity můžete využít v hodinách čtení? Termín konání: 22. 2. 2023 od 14.00 do ...

PS Čtenářská gramotnost: Práce s pohádkou a příběhem v MŠ

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost na téma: Práce s pohádkou, příběhem, posloupnost děje+ Jak spolupracovat s rodiči. Termín konání: úterý 21. 2. 2023 od 9.00 ...