Aktuálně probíhá projekt “MAP Praha 3 pro vzdělávání”, který podporuje:

Zprávy ze školství v Praze 3

PS pro rovné příležitosti: Strategické setkání

Setkání je vymezeno pro řešení strategických témat projektu – konkrétně pro aktualizaci analytické části dokumentace místního akčního plánování. V průběhu tohoto prvního setkání dojde ke ...

PS pro financování: Výzva Šablony II – OP JAK

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny pro financování, tentokrát zaměřené na výzvu Šablony II. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci ...

Elixír do škol: Exkurze do HW labu v Kongresovém centru Praha

MAP Praha 3 a DDM Ulita Vás zvou na návštěvu moderního vzdělávacího  centra Harware Lab v Kongresovém centru v Praze. Jeho hlavním cílem je podpora technologického vzdělávání a inovací, ...

Elixír do škol: Rozvíjení digitálních kompetencí na 1. stupni ZŠ

MAP Praha 3 a DDM Ulita Vás zvou na workshop zaměřený na rozvíjení digitálních kompetencí, a to převážně v neinformatických předmětech. Ukážeme si a vyzkoušíme několik projektů vycházejících z ...

Úvod do mediace pro pedagogy: Celodenní praktický workshop

Mediace znamená být klidný a nad věcí v okolnostem, které tomu nenaznačují. Jak mít situaci pod kontrolou, když je nás v ní více účastníků? A jak ji navigovat ke smíru a dohodě? MAP Praha 3 Vás zve na ...

Rodičovská Kavárna: Jak chránit dítě před šikanou ve škole?

V Rodičovské kavárně se budeme věnovat tomu, jak má rodič postupovat, pokud má podezření, že jeho dítěti ve škole někdo ubližuje, případně má podezření na šikanu. Budeme se věnovat následujícím ...

“MAP Praha 3 pro vzdělávání” je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3.

Jeho hlavním cílem je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Newsletter MAP Praha 3 pro vzdělávání

Chcete dostávat pozvánky na vzdělávací akce a další informace o tomto projektu nebo se aktivně zapojit do projektu? 

Registrujte k odběru Newsletteru nebo se staňte členy pracovních skupina aktivně se do projektu zapojte.

Napište nám, jak byste zlepšit kvalitu vzdělávání na MŠ a ZŠ. Protože právě teď tyto změny mohou začít.