PS pro moderní didaktické formy: Prvky dramatické výchovy a jejich přínos a využití ve výuce

PS pro moderní didaktické formy: Prvky dramatické výchovy a jejich přínos a využití ve výuce

Lektor: Bc. Milada Suchá Termín konání: 15. 10. 2024 od 15.00 do 17.00 hodin Místo konání: ZŠ Chmelnice Jak propojit dramatickou výchovu s dalšími předměty, jako zařazování aktivit a her do jiných předmětů, projektový den spojený s dramatickou výchovou, apod.? Akce je ZDARMA,

PS pro rovné příležitosti: Strategické setkání

PS pro rovné příležitosti: Strategické setkání

Setkání je vymezeno pro řešení strategických témat projektu – konkrétně pro aktualizaci analytické části dokumentace místního akčního plánování. V průběhu tohoto prvního setkání dojde ke společné práci / projednání následujících výstupů analytické části předchozího projektu MAP III: SWOT3 Analýzy –

Elixír do škol: Rozvíjení digitálních kompetencí na 1. stupni ZŠ

Elixír do škol: Rozvíjení digitálních kompetencí na 1. stupni ZŠ

MAP Praha 3 a DDM Ulita Vás zvou na workshop zaměřený na rozvíjení digitálních kompetencí, a to převážně v neinformatických předmětech. Ukážeme si a vyzkoušíme několik projektů vycházejících z požadavků navrhované revize RVP. Předvedeme, jak je možné zapojit technologie do výuky nenásilně a

Rodičovská Kavárna: Jak chránit dítě před šikanou ve škole?

Rodičovská Kavárna: Jak chránit dítě před šikanou ve škole?

V Rodičovské kavárně se budeme věnovat tomu, jak má rodič postupovat, pokud má podezření, že jeho dítěti ve škole někdo ubližuje, případně má podezření na šikanu. Budeme se věnovat následujícím otázkám: Co vlastně znamená slovo šikana? Jakým způsobem škola pravděpodobně

Strategické setkání pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Strategické setkání pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

MAP Praha 3 Vás zve na strategické setkání Pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Datum: 4. 6. 2024Čas: 17:00 – 19:00Misto: ON-LINE prostřednictvím Google MeetPro koho je akce určena: učitelé MŠ a ZŠLektor: Veronika Němečková