Projekt “MAP Praha 3 pro vzdělávání” je realizován MČ Praha 3. 

Realizační tým projektu: 

Veronika Němečková

 • odborný garant projektu “MAP Praha 3 pro vzdělávání”
 • veronika.nemeckova@map-praha3.cz

Edita Janečková

 • manažer projektu “MAP Praha 3 pro vzdělávání”

Martina Radvanová

 • vedoucí Pracovní skupiny pro financování
 • implementační aktivita pro vedení škol
 • tel.: +420 727 818 176
 • e-mail: martina.radvanova@map-praha3.cz
Karolína Ochranová
 
 • administrace projektu
 • e-mail: karolina.ochranova@map-praha3.cz
Kateřina Loukotová
 
 • implementační aktivita Rodičovské kavárny a zdravé stravování
 • tel.: +420 734 419 973
 • e-mail: katerina.loukotova@map-praha3.cz
Dagmar Ouřadová
 • Garant IA Elixír do škol v oblasti ICT
 • e-mail: dagmar.ouradova@map-praha3.cz

Veronika Kochová

 • vedoucí Pracovní skupiny rovné příležitosti
 • garant IA Podpora společného vzdělávání
 • e-mail: veronika.kochová@map-praha3.cz
Kateřina Žáčková
 • vedoucí Pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
 • e-mail: katerina.zackova@map-praha3.cz

Jitka Mikulášková

 • evaluace
 • jitka.mikulaskova@map-praha3.cz
Veronika Němečková
 • Garant IA Podpora dětí a žáků v území
 • majerova.zuzana@praha3.cz