Co musíme vědět o školních obědech?

Školní stravování je v Česku provozováno již více než 70 let. Za tuto dobu prošlo řadou změn a zároveň úspěšně nakrmilo několik generací dětí v této zemi.

V naší zemi se vybudoval velmi sofistikovaný systém, který ale nemá tu správnou veřejnou prezentaci, takže většina uživatelů tohoto systému často ani netuší, co vše školní stravování svým klientům nabízí a poskytuje.

Statistika

Školní stravování připravuje denně v celé republice ke 2 mil. jídel. Primárně je určeno pro děti a žáky škol, dále stravuje pracovníky škol, a pokud to dovolí kapacita jídelny, může poskytovat obědy i pro veřejnost.

Za každým obědem, který se objeví před svým strávníkem, stojí práce zaměstnanců školních jídelen, kterých je v naší městské části téměř 150. Ti připraví denně zhruba 8 000 obědů, v mateřské škole se k tomu připraví pro každé dítě ještě dvě svačinky. Dohromady se tedy v jídelnách  Prahy 3 připraví každý den téměř 15 000 porcí jídla. Ročně jsou to 3 milióny jídel.

Stravování plní tři základní funkce:

Sytící – dítě má odcházet ze školní jídelně spokojeně najedeno.

Výživovou – jídelny vaří tak, aby splnily výživové normy stanovené zdravotníky pro jednotlivé věkové kategorie.

Výchovnou – dítě se ve školní jídelně seznamuje s novými potravinami a pokrmy, učí se stolovat v kolektivu, se svými spolužáky i učiteli.

Dotované školní obědy

Stravování v České republice je centrálně řízené a dotované. Dotovaný oběd je poskytovaný každému dítěti v této zemi.

V praxi to znamená, že rodiče platí pouze částku, za kterou jsou nakoupeny potraviny. Tato částka je zhruba jen jedna třetina skutečné ceny oběda.

Druhé dvě třetiny ceny zahrnují mzdy pracovníků, kteří obědy připravují, a ty jsou hrazené ze státního rozpočtu. Poslední třetinu ceny oběda pokrývá zřizovatel školy, a tím je naše městská část, Praha 3. Ta poskytuje školám finanční prostředky na provoz, takže hradí energie, strojové vybavení, provozní předměty a služby.

Dotované obědy se ze zákona poskytují pouze v době pobytu dítěte ve škole. V době, kdy je dítě nemocné, má nárok na dotovaný oběd pouze 1. den nemoci, kdy si oběd může jeho zástupce vyzvednout v jídelně a odnést. Další dny je nutné dítě ze stravování odhlásit, a to dle provozního řádu příslušné školní jídelny.

Dietní stravování

V posledních letech může školní jídelna, pokud jí to umožňují technické a personální podmínky, poskytovat i dietní stravování, a to na základě potvrzení pediatra, který specifikuje potřebnou dietu.

V naší městské části se snažíme vyhovět všem strávníkům, u kterých dietní stravování vyžaduje jejich zdravotní stav. Dle možností jídelny buď jídelny připravují dietní stravu samy, nebo se postarají o dietní stravu připravenou doma rodiči. I poskytování donesené dietní stravy má přísná pravidla, která vyžadují nadstandardní přístup pracovníků jídelny.

Jídelní lístky, doporučená pestrost, spotřební koše

Dodržování výživových doporučení je pro školní jídelny závazné, a také pravidelně kontrolované. Školní jídelny jsou kontrolovány Českou školní inspekcí, hygienickým dozorem i kontrolními pracovníky z úřadu městské části.

Školní jídelny Prahy 3 jsou zapojeny do projektu Zdravá školní jídelna, který vnikl ve Státním zdravotním ústavu, a vychází ze zásad stravování nastavených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pracovníci školních jídelen jsou metodicky vedeni, pravidelně školeni, a také kontrolováni, aby strava vyhovovala dětem a žákům po všech stránkách. Velký důraz je kladen na dodržování hygienických předpisů.