Strategie rozvoje městské části Praha 3 na období 2021 – 2030

Finální zpráva MAP

MAP Praha 3 (souhrn)

MAP v heslech

Tento web je podpůrným portálem odboru školství Městské části Praha 3 pro oblast řízení škol. Pokud u publikovaných zdrojů není uveden zdroj, je využito dostupných zdrojů pod licencí Creative Commons. Tento obsah, pokud není uvedeno jinak, je publikován pod licencí Creative Commons. Tento web (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Vložením daného materiálu autor příspěvku potvrzuje, že se k předmětnému dílu nevztahují žádná autorská práva třetích osob. V opačném případě autor odpovídá za škodu způsobenou nerespektováním výše uvedených skutečností. Vložené dokumenty budou vždy označeny jménem autora a datem vložení či vytvoření příspěvku.