• Charakteristika: Moderní škola s příjemnou atmosférou a tradičním pedagogickým stylem. Zakládáme si na moderní pedagogice s individuálním přístupem. Zaměřujeme se na rozvoj hlavních vyučovacích předmětů, finanční gramotnosti a mediální výchovy. Škola se zapojuje do různých projektů na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit.

 • Otevírané první třídy: 3 (2 na pracovišti Chelčického, 1 na pracovišti Žerotínova) + 1 přípravná

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 20—24

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. třídy, němčina a ruština od 7. ročníku

 • Kroužky: pohybové, sportovní a umělecké aktivity, například florbal, míčové hry, taneční mix, keramika atd.

 • Den otevřených dveří: 20. 2. 2024 do 10:00 a 5. 3. 2024. Schůzka vedení školy se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků a dětí z přípravného ročníku se koná 27.03.2023 v 16.30.

 • Družina: 1.—4. třída, dle kapacit i starší děti, denně 6.30—17.30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: Prvky moderní didaktiky i klasického vzdělávání. Projektové dny kombinují učivo a průřezová témata ve vzdělávání.

 • Specifické vzdělávací potřeby: Škola se aktivně hlásí k realizaci inkluzivního vzdělávání. Využívá asistenty pedagoga, speciální pedagogy a zároveň aktivně spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. Tým pracovníků je také posílen školním psychologem.

 • Přítomní specialisté: Škola buduje školní poradenské pracoviště, které vytváří tým zkušených pedagogů. Mezi specialisty patří školní metodik prevence, dva výchovní poradci, řada speciálních pedagogů a nově i školní psycholožka.

 • Školní stravování: Každé pracoviště školy má vlastní stravování, které se hlásí ke zdravé školní výživě. Na budově Chelčického je možné vařit i více jídel, děti si vybírají jídlo den dopředu.

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: Škola disponuje vlastním sportovním areálem, je vybavena třemi tělocvičnami z nichž jedna je největší v městské části.

 • Další aktivity: pořádání exkurzí, projektových dnů mimo školní budovu, škol v přírodě a lyžařského výcviku.

 • Prostor pro volnočasové aktivity: školní družina s vlastními prostory pro relaxaci a výchovně-vzdělávací činnost, nedaleký park Parukářka

 • Bezbariérovost: ano (výtah, zdvižná plošina, 2 schodolezy)

 • Další informace: Zpráva ČŠIVýroční zpráva

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

zschelcickeho.cz
+420 222 592 504
reditel@chelcickeho.cz

 
 • Základní a mateřská škola Chelčického 43/2614, Praha 3
 •   
 • zschelcickeho.cz
 •  
 • tel.: 222592504
 •  
 • e-mail: reditel@chelcickeho.cz
 
 •  

 •