Charakteristika:Moderní škola s příjemnou atmosférou a tradičním pedagogickým stylem. Zakládáme si na moderní pedagogice s individuálním přístupem. Zaměřujeme se na rozvoj hlavních vyučovacích předmětů, finanční gramotnosti a mediální výchovy. Škola se zapojuje do různých projektů na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit.
Otevírané první třídy:3 (2 na pracovišti Chelčického, 1 na pracovišti Žerotínova), + 1 přípravná třída
Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 20 – 24
Vyučované cizí jazyky:angličtina od první třídy, němčina a ruština od 7. ročníku
Zájmové kroužky a aktivity:Pohybové, sportovní a umělecké aktivity, například: florbal, míčové hry, taneční mix, keramika atd.
Den otevřených dveří: Den otevřených dveří je 23.2.2023 od 8.00 – 10.00 a 14.00 – 16.00. Schůzka vedení školy se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků a dětí z přípravného ročníku se koná 27.03.2023 v 16.30. 
Družina: 1.—4. třída, dle kapacit příjímáme i starší děti. Denně 6.30—17.30 h
Zařazuje škola nějaké ozvláštňující prvky vzdělávání? Škola se hlásí k prvkům moderní didaktiky, ale i klasickému vzdělávání. Projektové dny kombinují učivo a průřezová témata ve vzdělávání.
Další aktivity dotvářející charakter školy: Pořádání exkurzí, projetkových dnů mimo školní budovu, škol v přírodě a lyžařského výcviku. 
Jakým způsobem škola pracuje s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami?Škola se aktivně hlásí k realizaci inkluzivního vzdělávání. Využívá asistenty pedagoga, speciální pedagogy a zároveň aktivně spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. Tým pracovníků je také posílen školním psychologem.
Přítomnost specialistů (školní psycholog, preventista apod.): Škola buduje školní poradenské pracoviště, které vytváří tým zkušených pedagogů,. Mezi specialisty patří školní metodik prevence, dva výchovní poradci, řada speciálních pedagogů a nově i školní psycholožka. 
Stravování:Každé pracoviště školy má vlastní stravování, které se hlásí ke zdravé školní výživě. Na budově Chelčického je možné (po ukončení protipandemických opatření) vařit i více jídel, děti si vybírají jídlo den dopředu.
Prostory pro výuku tělesné výchovy:Škola disponuje vlastním sportovním areálem, je vybavena třemi tělocvičnami z nichž jedna je největší v městské části. 
Prostory školy vhodné pro trávení volného času žáků:Školní družina vedle běžných tříd využívá i vlastní prostory pro relaxaci a výchovně vzdělávací činnost. Zároveň v blízkosti školy je park Parukářka. Součástí programu ŠD je i anglická družinka, která probíhá několik hodin týdně napříč odděleními. 
Bezbariérovost:ANO (výtah, zdvižná plošina, 2 schodolezy)
 
  • Základní a mateřská škola Chelčického 43/2614, Praha 3
  •   
  • zschelcickeho.cz
  •  
  • tel.: 222592504
  •  
  • e-mail: reditel@chelcickeho.cz
 
  •  

  •