• Charakteristika: Moderní škola s příjemnou atmosférou a tradičním pedagogickým stylem. Zakládáme si na moderní pedagogice s individuálním přístupem. Zaměřujeme se na rozvoj hlavních vyučovacích předmětů, finanční gramotnosti a mediální výchovy. Škola se zapojuje do různých projektů na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit.
  • Otevírané první třídy: 3 + 1 přípravná
  • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 22
  • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. třídy, němčina a ruština od 7. ročníku
  • Kroužky: pohybové, sportovní a umělecké aktivity, například florbal, míčové hry, taneční mix, keramika atd.
  • Den otevřených dveří: on-line 2. 3. v 16.30 h přes aplikaci Teams
  • Družina: 1.—4. třída, dle kapacit i starší děti, denně 6.30—17.30 h
  • Prostor pro volnočasové aktivity: školní družina s vlastními prostory pro relaxaci a výchovně-vzdělávací činnost, nedaleký park Parukářka