• Charakteristika: Škola rodinného typu, která nabízí osobní přístup v bezpečném a příjemném prostředí. Nabízíme doučování, rozšířenou výuku ICT — psaní všemi deseti. Trenéři FK Viktoria Žižkov a judo Elite vedou některé hodiny tělesné výchovy. Jsme fakultní školou UK.

 • Otevírané první třídy: 2 + 1 přípravná

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 24

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina od 7. ročníku

 • Kroužky: taneční a sportovní — judo, minikopaná, parkur, florbal, volejbal, šachy, angličtina s rodilým mluvčím

 • Den otevřených dveří: 13. 3. 2024

 • Družina: 1.—3. ročník + přípravná třída, 6.30—17.30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: projekty ve výuce, skupinové vyučování, podpora čtenářské gramotnosti – čtenářské dílny, exkurze, kulturní akce – divadlo, kino

 • Specifické vzdělávací potřeby: individuální přístup, spolupráce s PPP, asistent pedagoga, plán pedagogické podpory

 • Přítomnost specialistů: asistent pedagoga

 • Školní stravování: školní jídelna — vlastní kuchyň, výběr ze dvou jídel, zeleninový nebo ovocný bufet, certifikát Zdravá školní jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: Malá a velká tělocvična,venkovní hřiště

 • Další aktivity: Organizujeme školy v přírodě, adaptační a lyžařské kurzy.

 • Prostor pro volnočasové aktivity: školní dvůr, stoly na venkovní stolní tenis, basketbalové koše, na chodbách fotbálek

 • Bezbariérovost: ne

 • Další informace: Zpráva ČŠIVirtuální prohlídka

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

zsprazacka.cz
+420 222 592 044
info@zsprazacka.cz