zsprazacka.cz

+420 222 592 044

info@zsprazacka.cz

Charakteristika:Škola rodinného typu, která nabízí osobní přístup v bepečném a příjemném prostředí. Nabízíme doučování, rozšířená výuka ICT – psaní všemi deseti. Trenéři FK Viktoria Žižkov a judo ELITE vedou některé hodiny tělesné výchovy. Jsme fakultní školou UK.
Otevírané první třídy:2 + 1 přípravná třída
Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 24
Vyučované cizí jazyky:angličtina od 1. ročníku, němčina od 7. ročníku
Zájmové kroužky a aktivity:taneční a sportovní – judo, minikopaná, parkur.florbal, volejbal, šachy, angličtina s rodilým mluvčím
Den otevřených dveří: 22.3. 2023 od 16.00, prezenčně
Družina: 1.—3. ročník + přípravná třída, 6.30—17.30 h
Zařazuje škola nějaké ozvláštňující prvky vzdělávání? Projekty ve výuce, skupinové vyučování, podpora čtenářské gramotnosti – čtenářské dílny. Exkurze, kulturní akce – divadlo, kino.
Další aktivity dotvářející charakter školy: Organizujeme školy v přírodě, adaptační a lyžařské kurzy.
Jakým způsobem škola pracuje s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami?Indivuální přístup,spolupráce s PPP,asistent pedagoga,plán pedagogické podpory
Přítomnost specialistů (školní psycholog, preventista apod.): 
Certifikát Zdravá školení jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování
Stravování:Školní jídelna -vlastní kuchyň, výběr ze dvou jídel, zeleninový nebo ovocný bufet
Prostory pro výuku tělesné výchovy:Malá a velká tělocvična, venkovní hřiště
Prostory školy vhodné pro trávení volného času žáků:Školní dvůr, stoly na venkovní stolní tenis, basketbalové koše, na chodbách fotbálek
Bezbariérovost:NE