• Charakteristika: Škola rodinného typu, která nabízí osobní přístup v bezpečném a příjemném prostředí. Nabízíme doučování, rozšířená výuka ICT — psaní všemi deseti. Trenéři FK Viktoria Žižkov a judo Elite vedou některé hodiny tělesné výchovy. Jsme fakultní školou UK.
  • Otevírané první třídy: 2 + 1 přípravná
  • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 20
  • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina od 7. ročníku
  • Kroužky: taneční a sportovní — judo, minikopaná, parkur, florbal, volejbal, šachy, angličtina s rodilým mluvčím
  • Družina: 1.—3. ročník + přípravná třída, 6.30—17.30 h
  • Další aktivity: Organizujeme školy v přírodě, adaptační a lyžařské kurzy.