• Charakteristika: ZŠ je zapojena v mezinárodním programu Ekoškola. Ve všech třídách máme multimediální techniku, dále máme dvě velké tělocvičny a víceúčelové hřiště se zahradou. Posílena je tělesná výchova na 2. stupni na 3 hodiny týdně.
  • Otevírané první třídy: 3
  • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28
  • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina od 7. ročníku
  • Kroužky: sportovní hry, deskové hry, florbal, vaření, kreativní dílna, gymnastika, sálová kopaná, sportovní hry, divadlo, šachy, stolní tenis, judo, flétna, kytara, zpívánky, společenský tanec, anglická konverzace, Cambridge kurz
  • Den otevřených dveří: 2. 3. v 15, 16 a 17 h
  • Družina: 1.—5. třída, denně 6.30—17.30
  • Další aktivity: Pořádáme školy v přírodě, sportovní kurzy a výjezdy do zahraničí. Zápisy pro školní rok 2022/23 proběhnou na základních školách zřizovaných Prahou 3 ve dnech 5. a 6. dubna.
  • Prostor pro volnočasové aktivity: školní zahrada, sportoviště a hrací prvky