Charakteristika:ZŠ je zapojena v mezinárodním programu Ekoškola. Ve všech třídách je multimediální technika, k dispozici jsou dvě velké tělocvičny a víceúčelové hřiště se zahradou, odborné pracovny. Posílena je tělesná výchova na 2. stupni na 3 hodiny týdně. a angličtina na 4 hodiny týdně. Informatika se vyučuje od 4.do 9.třídy
Otevírané první třídy:3
Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28
Vyučované cizí jazyky:angličtina od 1. ročníku, němčina od 7. ročníku
Zájmové kroužky a aktivity:sportovní hry, deskové hry, florbal, vaření, kreativní dílna, gymnastika, sálová kopaná, sportovní hry, divadlo, šachy, stolní tenis, judo, flétna, kytara, zpívánky, společenský tanec, anglická konverzace, Cambridge kurz
Den otevřených dveří: Dne 1. 2. 2023 od 15., 16., 17. hodin (informace od prosince na školním webu)
Družina: 1.—5. třída, denně 6.30—17.30
Zařazuje škola nějaké ozvláštňující prvky vzdělávání? Škola se hlásí k prvkům moderní didaktiky, ale i klasickému vzdělávání. Projektové dny kombinují učivo a průřezová témata ve vzdělávání.
Další aktivity dotvářející charakter školy: Pořádáme školy v přírodě, sportovní kurzy a výjezdy do zahraničí.
Jakým způsobem škola pracuje s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami?
Spolupracujeme s PPP Praha 3, naplňujeme stanovená opatření pro žáky
Přítomnost specialistů (školní psycholog, preventista apod.): Ve škole působí preventista sociopatologických jevů a externě spolupracujeme s poradenským psychologem
Stravování:Certifikát Zdravá školení jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování
Prostory pro výuku tělesné výchovy:2 velké tělocvičny, školní zahrada a hřiště
Prostory školy vhodné pro trávení volného času žáků:Školní zahrada, sportoviště a hrací prvky
Bezbariérovost:
ANO(WC, výtah)