• Charakteristika: ZŠ je zapojena v mezinárodním programu Ekoškola. Ve všech třídách máme multimediální techniku, dále máme dvě velké tělocvičny, víceúčelové hřiště se zahradou a odborné pracovny. Posílena je tělesná výchova na 2. stupni na 3 hodiny týdně a angličtina na 4 hodiny týdně. Informatika se vyučuje od 4. do 9. třídy.

 • Otevírané první třídy: 3

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina od 7. ročníku

 • Kroužky: sportovní hry, deskové hry, florbal, vaření, kreativní dílna, gymnastika, sálová kopaná, sportovní hry, divadlo, šachy, stolní tenis, judo, flétna, kytara, zpívánky, společenský tanec, anglická konverzace, Cambridge kurz

 • Den otevřených dveří: 26. 3. 2024 (informace od prosince na školním webu)

 • Družina: 1.—4. třída, denně 6.30—17.30

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: projektové vyučování k nejrůznějším tématům, exkurze, mimoškolní pobyty — vodácký, lyžařský aj., pobyty v rodinách v Londýně

 • Specifické vzdělávací potřeby: Spolupracujeme s PPP Praha 3, naplňujeme stanovená opatření pro žáky.

 • Přítomní specialisté: Ve škole působí preventista sociopatologických jevů a externě spolupracujeme s poradenským psychologem.

 • Školní stravování: certifikát Zdravá školní jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování.

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: 2 velké tělocvičny, školní zahrada a hřiště

 • Další aktivity: Pořádáme školy v přírodě, sportovní kurzy a výjezdy do zahraničí.

 • Prostor pro volnočasové aktivity: školní zahrada, sportoviště a hrací prvky

 • Bezbariérovost: ano (WC, výtah)

 • Další informace: Zpráva ČŠIVýroční zpráva, Virtuální prohlídka školy

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

zschmelnice.cz
+420 284 824 705
reditel@zschmelnice.cz