https://skolypraha3.cz/jednaci-rad-ridiciho-vyboru-map-iii/

Setkání Řídícího výboru projektu "MAP Praha 3 pokračuje"