skolaseiferta.cz

+420 222 716 600+420 222 721 542

info@skolaseiferta.cz

Charakteristika:Škola s přátelskou a vstřícnou atmosférou, s důrazem na rozvoj individuálních potřeb a zájmů každého dítěte, s dlouhodobě osvědčeným systémem péče o žáky se specifickými poruchami učení. Většina tříd je vybavena multimediálním zařízením pro zkvalitnění výuky. Využívání PC pracovny.
Otevírané první třídy:1—2 třídy, + 1 přípravná třída, (speciální třídy -kapacita naplněna, pro školní rok 23/24 nebudou další žáci přijímáni)
Otevírané první třídy:1—2 třídy, + 1 přípravná třída,
(speciání třídy -kapacita naplněna, pro šk.rok 23/24 nebudou další žáci přijímáni)
Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 25
Vyučované cizí jazyky:AJ od 1. třídy, NJ, RJ jako 2. jazyk na 2. stupni ZŠ (od 8. ročníku)
Zájmové kroužky a aktivity:Škola realizuje tyto kroužky: keramika, míčové hry, pohybové hry, dětská jóga, přírodovědně–hipologický kroužek, hudební a pěvecký kroužek, klub zábavné logiky a deskových her, zábavné a tvořivé technologie, logopedická péče, čeština pro žáky cizince
Den otevřených dveří: úterý 7. března 2023 od 9 – 11 hodin
Družina: ŠD ano, pro žáky 1. stupně, denně od 6.30 – 17.30h.
Zařazuje škola nějaké ozvláštňující prvky vzdělávání? K obohacení výuky jsou využívána různá multimediální zařízení včetně 3D tiskáren. V rámci posílení čtenářské gramotnosti slouží pro žáky nová knihovna s relaxačními prvky a nejmodernějším vybavením. Součástí vzdělávání je pravidelné pořádání projektových dnů pro žáky 1. a 2. stupně.
Další aktivity dotvářející charakter školy: Škola v přírodě pro žáky 1. stupně, zahraniční exkurze, preventivní programy, možnost využití konzultací spec. pedagoga.
Jakým způsobem škola pracuje s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami? 
Přítomnost specialistů (školní psycholog, preventista apod.): Školní poradenské pracoviště : školní speciální pedagog – terapeut, metodik prevence, výchovný poradce
Stravování:Školní jídelna v budově školy, certifikát Zdravá školní jídelna, e-jídelníček pro objednávky a odhlášky obědů
Prostory pro výuku tělesné výchovy:2 tělocvičny v budově školy
Prostory školy vhodné pro trávení volného času žáků:2 tělocvičny, park Rajská zahrada (venkovní hřiště) v těsné blízkosti školy, samostatná družina, žákovská knihovna, herna pro žáky 1. stupně
Bezbariérovost:NE