• Charakteristika: Škola s přátelskou a vstřícnou atmosférou, s důrazem na rozvoj individuálních potřeb a zájmů každého dítěte, s dlouhodobě osvědčeným systémem péče o žáky se specifickými poruchami učení. Většina tříd je vybavena multimediálním zařízením pro zkvalitnění výuky.
  • Otevírané první třídy: 1—2 +1 přípravná třída (+speciání třídy — kapacita naplněna, pro šk.rok 22/23 nebudou další žáci přijímáni)
  • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 23
  • Vyučované cizí jazyky: AJ od 1. třídy, NJ, RJ jako druhý jazyk na 2. stupni ZŠ (od 8. ročníku)
  • Kroužky: keramika, míčové hry, pohybové hry, dětská jóga, přírodovědně-hipologický kroužek, hudební a pěvecký kroužek, klub zábavné logiky a deskových her, zábavné a tvořivé technologie, logopedická péče, čeština pro žáky cizince
  • Den otevřených dveří: v případě příznivých epidemických podmínek 23. 3. od 8 do 12 h
  • Družina: pro žáky 1. stupně
  • Další aktivity: škola v přírodě pro žáky 1. stupně, zahraniční exkurze, preventivní programy, možnost využít konzultace speciálního pedagoga
  • Prostor pro volnočasové aktivity: samostatná družina, žákovská knihovna, herna pro žáky 1. stupně, dvě tělocvičny, pronájem venkovního hřiště Rajské zahrady