• Charakteristika: Škola s přátelskou a vstřícnou atmosférou, s důrazem na rozvoj individuálních potřeb a zájmů každého dítěte, s dlouhodobě osvědčeným systémem péče o žáky se specifickými poruchami učení. Většina tříd je vybavena multimediálním zařízením pro zkvalitnění výuky. Využívá se PC pracovna.

 • Otevírané první třídy: 1—2 +1 přípravná třída; speciální třídy — kapacita naplněna, pro šk.rok 23/24 nebudou další žáci přijímáni

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 25

 • Vyučované cizí jazyky: AJ od 1. třídy, NJ, RJ jako druhý jazyk na 2. stupni ZŠ (od 8. ročníku)

 • Kroužky: keramika, míčové hry, pohybové hry, dětská jóga, přírodovědně-hipologický kroužek, hudební a pěvecký kroužek, klub zábavné logiky a deskových her, zábavné a tvořivé technologie, logopedická péče, čeština pro žáky cizince

 • Den otevřených dveří: středa 20. března 2024 a středa 3. dubna 2024, vždy 9 – 11 hodin

 • Družina: pro žáky 1. až 4. třícy od 6:30 do 17:30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: K obohacení výuky jsou využívána různá multimediální zařízení včetně 3D tiskáren. V rámci posílení čtenářské gramotnosti slouží pro žáky nová knihovna s relaxačními prvky a nejmodernějším vybavením. Součástí vzdělávání je pravidelné pořádání projektových dnů pro žáky 1. a 2. stupně.

 • Specifické vzdělávací potřeby: Na základě doporučení PPP a SPC využíváme asistenty pedagoga ve výuce. Spolupráce s PPP Praha 3, naplňujeme stanovená PO.

 • Přítomní specialisté: školní poradenské pracoviště: školní speciální pedagog – terapeut, metodik prevence, výchovný poradce

 • Školní stravování: školní jídelna v budově školy, certifikát Zdravá školní jídelna, e-jídelníček pro objednávky a odhlášky obědů

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: 2 tělocvičny v budově školy

 • Další aktivity: škola v přírodě pro žáky 1. stupně, zahraniční exkurze, preventivní programy, možnost využít konzultace speciálního pedagoga

 • Prostor pro volnočasové aktivity: samostatná družina, žákovská knihovna, herna pro žáky 1. stupně, pronájem venkovního hřiště Rajské zahrady

 • Bezbariérovost: ne

 • Další informace: Zpráva ČŠIVýroční zprávaVirtuální prohlídka školy

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

skolaseiferta.cz
+420 222 716 600+420 222 721 542
info@skolaseiferta.cz