Cílem pracovní skupiny je analyzovat, jak je rozvíjena čtenářská gramotnost a pregramotnost v městské části Praha 3 a hledat a navrhovat aktivity, které zajímavým způsobem obohatí rozvíjení dovedností dětí a žáků.

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG a rozvojem potenciálu každého žáka.

V rámci projektu MAP Praha 3 jsou vytvořené dvě skupiny zaměřené na matematickou gramotnost, jedna pro MŠ a druhá pro ZŠ.

Vedoucí PS Čtenářská gramotnost pro ZŠ: Mirka Černá

Vedoucí PS Čtenářská gramotnost pro MŠ: Milada Suchá

Aktuality

PS Čtenářská gramotnost: Martinské čtení

MAP Praha 3 Vás zve na setkání PS Čtenářská gramotnosti, které je určené pro pedagogy ZŠ Prahy ...

PS Čtenářská gramotnost: Hra se slovy, co se skrývá za slovy

2. setkání pracovní skupiny PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V MŠ PRO PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3 Téma setkání: ...

PS Čtenářská gramotnost: Hlásky, slabiky, slova, věty

Setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost na téma HLÁSKY, SLABIKY, SLOVA, VĚTY, se uskuteční 8. ...