• Charakteristika: Klademe důraz na přátelskou atmosféru, ve které zohledňujeme individuální potřeby žáků. Součástí je školní poradenské pracoviště podporující žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a cizince.
  • Otevírané první třídy: 1 + 1 přípravná
  • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 22
  • Vyučované cizí jazyky: angličtina, ruština
  • Kroužky: sportovní a taneční, klub deskových her
  • Den otevřených dveří: 15. 3. od 14.30 do 17 h
  • Družina: 1.—4. třída, v případě volných míst doplněných žáky 5. tříd, denně 7.00—16.30 h
  • Další aktivity: akce pro rodiče a přátele školy (např. komunitní setkávání v rámci projektu Spolu to zvládneme), doučování žáků v rámci projektů MŠMT a Šablony III
  • Prostor pro volnočasové aktivity: samostatná družina