• Charakteristika: Ve vzdělávání je pro nás důležitá příprava na další studium i pro život. Zaměřujeme se na přírodní vědy i na jazykové vzdělání, informatiku a využití moderních technologií. Zapojujeme se do projektů, pořádáme vzdělávací akce mimo školu a preventivní programy. Klademe důraz na maximální rozvoj každého žáka, snažíme se vytvářet pozitivní klima a přátelské prostředí, rozvíjíme sociální dovednosti.
  • Otevírané první třídy: 3 (2 na pracovišti Lobkovicovo, 1 na pracovišti Perunova) + 2 přípravné (1 + 1)
  • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 25, přípravné třídy 10
  • Vyučované cizí jazyky: angličtina (od 1. ročníku nepovinně, od 3. ročníku povinně), němčina nebo ruština (od 7. ročníku)
  • Kroužky: sportovní (školní sportovní klub), vzdělávací (příprava na přijímací zkoušky, doučování), jazykové, vědecké i tvořivé
  • Den otevřených dveří: online, po dohodě možná individuální návštěva
  • Družina: 1.—4. ročník a děti z přípravných tříd. Od 7.00 do 17.30 h (v rámci protiepidemických opatření zkráceně)
  • Další aktivity: Škola se zapojuje do projektů, jejichž cílem je zavádění moderních metod do výuky, rozvoj dovedností v oblasti IT i sociálních kompetencí, podporuje nadání žáků účastí v soutěžích
  • Prostor pro volnočasové aktivity: hřiště a přilehlé prostory, školní zahrada s altánem pro letní venkovní výuku a koutkem pro menší děti, knihovna a oddychová zóna