• Charakteristika: rozšířená výuka jazyků a ICT, bilingvní třídy, rodilí mluvčí, sportovní kurzy, zahraniční výjezdy a projekty, klub nadaných žáků, žákovský parlament, příprava na mezinárodní zkoušky z AJ, spolupráce s British Council a UNESCO, fakultní škola UK
  • Otevírané první třídy: 3
  • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 24
  • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina, španělština, francouzština od 6. ročníku
  • Kroužky: jazykové (AJ, NJ, ŠJ, FJ, japonština), přípravné kurzy pro žáky 9. ročníku, kroužky ICT (rozvoj algoritmického myšlení, programování, polytechnický klub), esteticko-umělecké (kytara, výrazový tanec, dramatický, flétna), sportovní (florbal, badminton, plavání pro 1. a 2. ročník, in-line bruslení, gymnastika, šachy), klub nadaných žáků
  • Den otevřených dveří: proběhl online 19. 1. 2022, po dohodě možná individuální návštěva
  • Družina: 1.—4. ročník, při volné kapacitě i pro 5. ročník, denně 6.30—17.30 h
  • Další aktivity: žákovský parlament — rozvoj klíčových kompetencí žáků, rodičovská unie — podpora rozvoje školy z řad rodičů, klub nadaných žáků — spolupráce s Mensa ČR
  • Prostor pro volnočasové aktivity: sportovní herna, relaxační místnost a výtvarný ateliér, relaxační a herní koutky na chodbách