“MAP Praha 3 pokračuje” je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3.

Hlavním cílem projektu „MAP Praha 3 pokračuje“ je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Projekt „MAP Praha 3 pokračuje“ navazuje na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3, který byl realizován od listopadu 2016 do října 2018. Cílem projektu je prohloubit partnerství aktérů MAP na území MČ Praha 3 působících v oblasti základního a předškolního vzdělávání.

Projekt je zaměřen na rozvoj a aktualizaci strategických a koncepčních dokumentů, které již byly vytvořeny během realizace MAP I a také na evaluaci procesu MAP. Do projektu bude zapojeno 27 MŠ a ZŠ s RED IZO.