Cílem pracovních skupin je podpora a rozvoj potenciálu každého žáka. Do jejich činností jsou zapojeni učitelé, lídři / experti z území MČ Praha 3.

Obsahem pracovních skupin je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji konkrétní gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. 

Nedílnou součástí práce těchto pracovních skupin je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s rozvojem potenciálu každého žáka.