Cílem pracovní skupiny je analyzovat, jak je rozvíjena matematická gramotnost a pregramotnost v městské části Praha 3 a hledat a navrhovat aktivity, které zajímavým způsobem obohatí rozvíjení dovedností dětí a žáků.

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

V rámci projektu MAP Praha 3 jsou vytvořené dvě skupiny zaměřené na matematickou gramotnost, jedna pro MŠ a druhá pro ZŠ.

Vedoucí PS Matematická gramotnost pro MŠ: Milada Suchá

Vedoucí PS Matematická gramotnost pro ZŠ: Kateřina Žáčková

Aktuality

PS Matematická gramotnost: Setkání 21. 3. 2023

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP 3), vás zveme na 4. setkání pracovní ...

PS Matematická gramotnost: Množství, porovnávání skupin, číseln řada, početní hádanky

2. setkání pracovní skupiny MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI V MŠ PRO PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3 Téma setkání: ...