Cílem pracovní skupiny je analyzovat, jak je rozvíjena matematická gramotnost a pregramotnost v městské části Praha 3 a hledat a navrhovat aktivity, které zajímavým způsobem obohatí rozvíjení dovedností dětí a žáků.

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

V rámci projektu MAP Praha 3 jsou vytvořené dvě skupiny zaměřené na matematickou gramotnost, jedna pro MŠ a druhá pro ZŠ.

Vedoucí PS Matematická gramotnost pro MŠ: Milada Suchá

Vedoucí PS Matematická gramotnost pro ZŠ: Kateřina Žáčková

Aktuality

PS Matematická gramotnost: Jak zpestřit hodiny geometrie

MAP Praha 3 vás zve na setkání PS Matematická gramotnost na téma:  Jak zpestřit hodiny ...

PS Matematická gramotnost: Hry a aktivity v hodinách matematiky

MAP Praha 3 Vás zve na setkání PS Matematická gramotnost, na téma: HRY A AKTIVITY V HODINÁCH ...

PS Matematická gramotnost: Třídění, řazení, porovnávání, odlišnosti a shody, předložky, řadové číslovky, geometrické tvary

Setkání pracovní skupiny MATEMATIC KÉ GRAMOTNOSTI V MŠ, určené pro PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3 ...

PS Matematická gramotnost: Množství, porovnávání skupin, číseln řada, početní hádanky

2. setkání pracovní skupiny MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI V MŠ PRO PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3 Téma setkání: ...