• Charakteristika: Škola stojí na tradicích, ale vyvíjí se v souladu s moderními změnami (využívání moderních technologií, postupné zavádění konzultačních triád, zavádění bilingvního programu). Fakultní škola Pedagogické fakulty UK s rozšířenou výukou jazyků. Nabízíme širokou nabídku doprovodných vzdělávacích, volnočasových aktivit a preventivních programů, pobytové a exkurzní zájezdy do zahraničí jako podpora výuky cizích jazyků.

 • Otevírané první třídy: 2

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 26

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina (od 1. ročníku), němčina nebo španělština (od 6. ročníku), ve školním roce 2023/2024 bilingvní program v první a druhé třídě (dramatická a výtvarná výchova).

 • Kroužky: sportovní, umělecké a jazykové (realizuje Duhové klubíčko, případně externí lektoři)

 • Den otevřených dveří: 12. 3. 2024

 • Družina: 1.—4. ročník, při volné kapacitě i pro žáky 5. ročníku, denně 6.30—18.00 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: podpora čtenářské gramotnosti (čtenářské lekce a dílny, návštěva knihovny); klub mladého diváka, možnosti využívat tablety ve výuce nebo robotické pomůcky (Bee bot); zařazování prvků Hejného matematiky; sportovní turnaje

 • Specifické vzdělávací potřeby: Máme zavedený systém podpory pro žáky se SVP, tak i žáky s nadáním (podpora asistentů pedagoga v některých třídách; dále péče školního psychologa, speciálního pedagoga). Žákům je nabízena možnost odpoledního doučování.

 • Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence

 • Školní stravování: vlastní školní jídelna/kuchyně s možností výběru ze dvou jídel (možnost dietního stravování — bezlepková dieta etc.)

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: dvě tělocvičny; v pronájmu hřiště TJ Sokol Královské Vinohrady; výuka plavání v bazénu v TJ Sokol Královské Vinohrady, lyžařské kurzy pro 1. a 2. stupeň

 • Další aktivity: ozdravné a vzdělávací kurzy/školy v přírodě — vlastivědné, přírodovědné a sportovně zaměřené, charitativní vánoční trhy, spaní ve škole, klub mladého diváka na druhém stupni

 • Prostor pro volnočasové aktivity: školní družina (herna v přízemí, jedna místnost v 1. patře, celé podkrovní patro), menší dvorek, terasy ve vnitrobloku

 • Bezbariérovost: ne

 • Další informace: Zpráva ČŠI

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

skola-jirak.cz
+420 222 725 404
sekretariat@skola-jirak.cz

12. 3.