skola-jirak.cz

+420 222 725 404

sekretariat@skola-jirak.cz

Charakteristika:Škola stojí na tradicích, ale vyvíjí se v souladu s moderními změnami (využívání moderních technologií, postupné zavádění konzultačních triád, zavádění bilingvního programu). Fakultní škola Pedagogické fakulty UK s rozšířenou výukou jazyků. Nabízíme širokou nabídku doprovodných vzdělávacích, volnočasových aktivit a preventivních programů. Pobytové a exkurzní zájezdy do zahraničí jako podpora výuky cizích jazyků.
Otevírané první třídy:2
Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 26
Vyučované cizí jazyky:Škola stojí na tradicích, ale vyvíjí se v souladu s moderními změnami (využívání moderních technologií, postupné zavádění konzultačních triád, zavádění bilingvního programu). Fakultní škola Pedagogické fakulty UK s rozšířenou výukou jazyků. Nabízíme širokou nabídku doprovodných vzdělávacích, volnočasových aktivit a preventivních programů. Pobytové a exkurzní zájezdy do zahraničí jako podpora výuky cizích jazyků.
Zájmové kroužky a aktivity:široké spektrum sportovních, uměleckých a jazykových kroužků (realizuje Duhové klubíčko, případně externí lektoři)
Den otevřených dveří: Den otevřených dveří proběhne ve středu 22. 3. Program bude zahájen v 9 a v 11 hodin (prohlídka školy, nahlédnutí do výuky, beseda s vedením školy). Zájemci o návštěvu se přihlásí na vybraný čas zástupci ředitele D. Kučerovi na kucerad@skola-jirak.cz
Družina: 1.—4. ročník, při volné kapacitě i pro žáky 5. ročníku), denně 6:30—18:00 h
Zařazuje škola nějaké ozvláštňující prvky vzdělávání? Podpora čtenářské gramotnosti (čtenářské lekce a dílny, návštěva knihovny); klub mladého diváka, možnosti využívat tablety ve výuce nebo robotické pomůcky (Bee bot); zařazování prvků Hejného matematiky; sportovní turnaje;
Další aktivity dotvářející charakter školy: ozdravné a vzdělávací kurzy, školy v přírodě — vlastivědné, přírodovědné a sportovně zaměřené, charitativní vánoční trhy, spaní ve škole, klub mladého diváka na druhém stupni
Jakým způsobem škola pracuje s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami?Máme zavedený systém podpory pro žáky se SVP, tak i žáky s nadáním (podpora asistentů pedagoga v některých třídách; dále péče školní psychologa, speciálního pedagoga). Žákům je nabízena možnost odpoledního doučování.
Přítomnost specialistů (školní psycholog, preventista apod.): Školní psycholog, spciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence
Stravování:Vlastní školní jídelna/kuchyně s možností výběru ze dvou jídel (možnost dietního stravování – bezlepková dieta etc.).
Prostory pro výuku tělesné výchovy:Dvě tělocvičny; v pronájmu hřiště TJ Sokol Královské Vinohrady; výuka plavání v bazenu v TJ Sokol Královské Vinohrady, lyžařské kurzy pro 1. a 2. stupeň
Prostory školy vhodné pro trávení volného času žáků:Prostory školní družiny (herna v přízemí, jedna místnost v 1. patře, celé podkrovní patro), menší dvorek, terasy ve vnitrobloku
Bezbariérovost:NE