• Charakteristika: Škola stojí na tradicích, ale nebrání se moderním změnám (využívání moderních technologií, postupné zavádění konzultačních triád, využití slovního a formativního hodnocení). Fakultní škola Pedagogické fakulty UK s rozšířenou výukou jazyků. Nabízíme širokou nabídku doprovodných vzdělávacích, volnočasových aktivit a preventivních programů.
  • Otevírané první třídy: 2
  • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 22
  • Vyučované cizí jazyky: angličtina (od 1. ročníku), němčina nebo španělština (od 6. ročníku), ve školním roce 2022/2023 bilingvní program v první třídě
  • Kroužky: sportovní, umělecké a jazykové (realizuje Duhové klubíčko, případně externí lektoři)
  • Den otevřených dveří: 23. 3. v 9, 11 a 14 h (nutná rezervace na kucerad@skola-jirak.cz; prohlídka prostor školy, nahlédnutí do dopolední výuky a beseda s vedením
  • Družina: 1.—4. ročník, při volné kapacitě i pro žáky 5. ročníku, denně 6.30—18.00 h
  • Další aktivity: ozdravné a vzdělávací kurzy/školy v přírodě — vlastivědné, přírodovědné a sportovně zaměřené, charitativní vánoční trhy, spaní ve škole, klub mladého diváka na druhém stupni
  • Prostor pro volnočasové aktivity: školní družina (herna v přízemí, jedna místnost v 1. patře, celé podkrovní patro), menší dvorek, terasy ve vnitrobloku