MAP Praha 3: Určujeme strategické cíle, které povedou k rozvoji školství na Praze 3

V rámci projektu MAP Praha 3 se ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol v Praze 3 sešli v Klášteře nad Jizerou na dvoudenním výjezdním strategickém  setkání. Setkání se zúčastnili i zástupci zřizovatele mateřských a základních škol, starosta Michal Vronský a radní pro školství Filip Málek. Společně se zamýšleli, jak zlepšit kvalitu předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3. 

Jak může projekt MAP Praha 3 pomoci zlepšit školství v Praze 3?

Projekt MAP Praha 3 se zaměřuje na podporu a rozvoj 4 prioritních oblastí, kterými jsou: inkluzivní vzdělávání, čtenářská a jazyková gramotnost, matematická gramotnost a digitální kompetence.

„V současné době se snažíme definovat strategické cíle tak, abychom mohli zavést efektivní opatření v jednotlivých prioritních oblastech a tím zajistit plnění stanovených cílů“, vysvětluje Edita Janečková, hlavní manažerka projektu MAP Praha 3, a dodává: „Definované cíle a navržená opatření bychom chtěli otevřeně diskutovat na veřejném setkání u Kulatého stolu ke vzdělávání na Trojce, který se uskuteční 29. 5. 2023 v Atriu Žižkov.“ 

Všechny kroky, které v rámci projektu MAP Praha 3 podniká realizační tým ve spolupráci s jednotlivými aktéry vzdělávání na území Prahy 3, povedou ke vstupu do navazujícího projektu MAP IV, díky kterému získá školství v Praze 3 finanční prostředky potřebné k realizaci navržených opatření a dosažení vytyčených cílů. 

Každý, kdo má zájem o rozvoj školství, může nyní prostřednictvím webových stránek www.skolypraha3.cz vyjádřit svůj názor a napsat, kam by mělo školství v Praze 3 směřovat? 

Stačí vyplnit dotazník zveřejněný zde: https://skolypraha3.cz/prioritni-oblasti-projektu-map-praha-3/

MAP Praha 3 

MAP Praha 3: Určujeme strategické cíle, které povedou k rozvoji školství na Praze 3