Vedoucí Pracovní skupiny pro financování:

Martina Radvanová

e-mail: martina.radvanova@map-praha3.cz

Pracovní skupina pro financování se schází minimálně 4x ročně. Témata setkání vždy souvisí s financováním škol a navyšováním kapacit mateřských a základních škol. 

Pracovní skupina pro financování je určená pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol bez rozdílu zřizovatele, zřizovatele škol a dalších aktéry v oblasti vzdělávání.

Každý, kdo má zájem se stát stálým členem Pracovní skupiny pro financování, se může registrovat zde: 

PS financování: Financování provozu v MŠ

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Financování, které se zaměří na financování a realizaci různých vzdělávacích programů ve státních mateřských školách. Účastníci uvidí, jak lze ...

PS Financování: Návštěva nově zrekonstruované budovy školy

Ve středu 18.1.2023 se konalo další setkání pracovní skupiny financování. Setkání proběhlo v rámci projektu MAP Praha 3 pokračuje, který má za cíl podporovat rozvoj vzdělávání na území MČ Praha 3. ...

PS Financování: Nová budova školy – sen každého ředitele?

MAP Praha 3 Vás zve na prohlídku nové budovy COPTHG (budova Českobrodská 362/32a), které se uskuteční v rámci setkání PS Financování. Nová budova pražské střední školy COPTH (Centrum odborné přípravy ...