Cílem pracovních skupin je podpora a rozvoj potenciálu každého žáka. Do jejich činností jsou zapojeni učitelé, lídři / experti z území MČ Praha 3.
Obsahem pracovních skupin je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji konkrétní gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG a rozvojem potenciálu každého žáka.