• Charakteristika: Nabízíme bezpečné prostředí, jehož základem je slušnost, spolupráce a radost z poznání. Děti připravujeme na život, o jehož podobě příliš nevíme, a proto jsme si stanovili tyto priority: kritické myšlení, otevřené učení, zdravý životní styl a sport, environmentální výchova, IC technologie, kreativita.

 • Otevírané první třídy: 2

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28

 • Vyučované cizí jazyky: od 2. ročníku anglický (v 1. ročníku důraz na mateřský jazyk), od 7. ročníku německý nebo francouzský

 • Kroužky: malá atletika, florbal, tanec, keramika, hra na kytaru, základy PC, věda nás baví, AJ, vaření

 • Den otevřených dveří: 21. 3. 2024

 • Družina: 1.—4. ročník, v ojedinělých případech i 5. ročník, 6.30—17.30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: Začít spolu, práce s chybou, kritické myšlení, rozvoj měkkých dovedností (Soft Skills), skupinová práce, dovednost prezentace, badatelský přístup, projektová /tematická výuka, nová INFORMATIKA od 1. 9. 2021. Škola používá všechny druhy hodnocení — formativní, sumativní, slovní, klasifikační stupnicí. Ve čtvrtletí zpracovává hodnocení graficky (TRIÁDY sebehodnocení — žák — ; rodič, učitel — reflexe), od 4. ročníku elektronická žákovská knížka. Školní parlament, třídnické hodiny, “Otevřená ředitelna”.

 • Specifické vzdělávací potřeby: individuální přístup ve výuce, podpora ze stran asistentů pedagoga, dvojjazyčná asistentka pedagoga, doučování, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, individuální domácí vzdělávání

 • Přítomní specialisté: koordinátor a metodik ICT, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO, školní metodik prevence, výchovný a kariérový poradce, asistent/ky pedagoga (AP), dvojjazyčné asistentky (DvAP), školní asistent/ka

 • Školní stravování: Škola má vlastní vývařovnu a jídelnu. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel (elektronický čipový systém). Certifikát Zdravá školní jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování.

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: 2 tělocvičny, prostorné a víceúčelové hřiště, 2 posilovny, sauna, kontejner s posilovacími pomůckami

 • Další aktivity: sportovní třídy od 6. do 9. ročníku, školní časopis JES, časopis ŠD, letní a příměstské tábory, školy v přírodě, lyžařské zájezdy, Škola nanečisto, minipřípravka pro předškoláky, den D – zakončení celoročního školního projektu

 • Prostor pro volnočasové aktivity: prostorné víceúčelové hřiště, zastřešený běžecký tunel, beachvolejbalové hřiště

 • Bezbariérovost: ne

 • Další informace: Zpráva ČŠIVýroční zpráva

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

zsjeseniova.cz
+420 222 103 413
kancelar@zsjeseniova.cz