• Charakteristika: Nabízíme bezpečné prostředí, jehož základem je slušnost, spolupráce a radost z poznání. Děti připravujeme na život, o jehož podobě příliš nevíme, a proto jsme si stanovili tyto priority: kritické myšlení, otevřené učení, zdravý životní styl a sport, environmentální výchova, IC technologie, kreativita.
  • Otevírané první třídy: 3
  • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 25
  • Vyučované cizí jazyky: od 2. ročníku anglický (v 1. ročníku důraz na mateřský jazyk), od 7. ročníku německý nebo francouzský
  • Kroužky: malá atletika, florbal, tanec, keramika, hra na kytaru, základy PC, věda nás baví, AJ, vaření,
  • Den otevřených dveří: 7. 3. 14.00—15.30 h a 8. 3. 15.30—17.00 h prezenčně, případně on-line
  • Družina: 1.—4. ročník, v ojedinělých případech i 5. ročník, 6.30—17.30 h
  • Další aktivity: sportovní třídy od 6. do 9. ročníku, školní časopis JES, letní a příměstské tábory, školy v přírodě, lyžařské zájezdy, Škola nanečisto, minipřípravka pro předškoláky
  • Prostor pro volnočasové aktivity: prostorné víceúčelové hřiště, zastřešený běžecký tunel, beachvolejbalové hřiště