Vedoucí Pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí:

Kateřina Žáčková

e-mail: katerina.zackova@map-praha3.cz

Kateřina Žáčková vystudovala PedF UK v oboru učitelství pro 1. stupeň.
V současné době pracuje jako učitelka v 5. třídě na ZŠ Chmelnice.
V projektu MAP spolupracuje třetím rokem.
Jejím cílem je navazovat bližší vztahy mezi pedagogy na Praze 3 a vést je k dalšímu vzdělávání.

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí bude podporovat pedagogické pracovníky v dalším vzdělávání formou inspirativních workshopů a sdílením dobré praxe. Dále se zaměří na budování užších vztahů mezi pedagogy napříč základními a mateřskými školami v Praze 3.

Každý, kdo má zájem se stát stálým členem Pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí, se může registrovat zde: 

PS Čtenářská gramotnost: Setkání18. 4. 2023

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP III) Vás zveme na setkání čtenářské pregramotnosti. Termín konání: úterý 18. 4. 2023 od 9.00 – 12.00 hodin Místo konání: ZŠ a ...

PS Matematická gramotnost: Setkání 21. 3. 2023

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP 3), vás zveme na 4. setkání pracovní skupiny MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI PRO MŠ. Termín konání: v úterý 21.3. 2022, 9 – 12 hod. Místo ...

PS Čtenářská gramotnost pro ZŠ: Setkání 21. 3. 2023

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost pro ZŠ. Termín konání: 22. 2. 2023 od 14.00 do 16.00 hodin Kontakt: Mirka Černá, tel.: 777 327 207, ...

PS Čtenářská gramotnost: Setkání 21. 2. 2023

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost. Termín konání: úterý 21. 2. 2023 od 9.00 – 12.00 hodin Místo konání: ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 1966, Praha 3 ...

PS Čtenářská gramotnost: Hlásky, slabiky, slova, věty

Setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost na téma HLÁSKY, SLABIKY, SLOVA, VĚTY, se uskuteční 8. 11. 2022. Jak budeme pracovat? vyzkoušíme si pár praktických ukázek – aktivit pro děti ...

PS Matematická gramotnost: Množství, porovnávání skupin, číseln řada, početní hádanky

2. setkání pracovní skupiny MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI V MŠ PRO PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3 Téma setkání: MNOŽSTVÍ / POČET, POROVNÁVÁNÍ SKUPIN, ČÍSELNÁ ŘADA, POČETNÍ HÁDANKYTERMÍN: 9.12. 2022, 9 – 12 ...