Školské obvody základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3

Školské obvody základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3

Upozornění: V současné době probíhá proces schvalování změn některých školských obvodů pro školní rok 2023/2024. Níže uvedený seznam již obsahuje změny, které schválila RMČ Praha 3 a ve stejné podobě bude s největší pravděpodobností v následujících týdnech schválen i zastupitelstvem hl. m. Prahy. 

Jak budou vypadat zápisy do prvních tříd ve školním roce 2023/24?

Jak budou vypadat zápisy do prvních tříd ve školním roce 2023/24?

Zápisy pro školní rok 2023/24 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 12. a 13. dubna 2023.   UPOZORNĚNÍ: Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do základních škol přednostní místa. Tento zápis se uskuteční na Praze 3