• Charakteristika: Škola rodinného typu vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku. Zaměřujeme se na angličtinu a zařazujeme prvky etické výchovy. Využíváme možnosti výuky češtiny, angličtiny a matematiky v půlených hodinách. Součástí výuky jsou projekty, práce s interaktivní tabulí v každé učebně, využívání počítačových a jazykových učeben.
  • Otevírané první třídy: 2
  • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 27
  • Vyučované cizí jazyky: angličtina
  • Kroužky: badminton, hip hop, florbal, sálová kopaná, basketbal, bojové sporty, in-line bruslení, zumba, šachy. Ve spolupráci se ZUŠ ze Štítného a DDM Ulita nabízíme kroužky dramatiky, výtvarný ateliér, keramiku a porcelán.
  • Družina: 1.—4. třídy, denně 6.30—18.00 h
  • Další aktivity: program LEAP angličtiny s rodilým mluvčím pro zájemce v odpoledních hodinách, digitalizace školy, kroužky, tablety při výuce angličtiny, letní kempy s Ulitou, přípravy na víceletá gymnázia pro zájemce
  • Prostor pro volnočasové aktivity: zahrada, dětský koutek, pískoviště, prolézačky