• Charakteristika: Škola rodinného typu vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku. Zaměřuje se na angličtinu a zařazujeme prvky etické výchovy. Využíváme možnosti výuky češtiny, angličtiny a matematiky v půlených hodinách. Součástí výuky jsou projekty, práce s interaktivní tabulí v každé učebně, využívání počítačových a jazykových učeben.

 • Otevírané první třídy: 2

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku

 • Kroužky: Program LEAP angličtiny s rodilým mluvčím pro zájemce v odpoledních hodinách.Ve spolupráci se ZUŠ ze Štítného a DDM Ulita nabízíme kroužky dramatiky, výtvarný ateliér, keramiku a porcelán,dále nabízíme badminton, hip hop, florbal, sálová kopaná, basketbal, bojové sporty, in-line bruslení, zumba, šachy.

 • Den otevřených dveří: 2. 2. 2024

 • Družina: 1.—4. třídy, denně 6.30—18.00 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: projektové dny

 • Specifické vzdělávací potřeby: půlené hodiny, tandemová výuka (TV 1. třída), asistent pedagoga u žáka ve 3. stupni PP

 • Přítomnost specialistů: školní poradenské pracoviště, výchovný poradce, metodik prevence, spolupráce s PPP P 3

 • Školní stravování: školní jídelna ve škole, výběr ze 2 jídel 2x týdně, tématické týdny, zeleninový a salátový bufet, certifikát Zdravá školní jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična v hlavní budově školy, 3 víceúčelová hřiště, atrium, sauna

 • Další aktivity: program LEAP angličtiny s rodilým mluvčím pro zájemce v odpoledních hodinách. Ve spolupráci se ZUŠ ze Štíného a DDM nabízíme  kroužky dramatiky, výtvarný ateliér, keramiku a porcelán, dále nabízíme badminton, hip hop, florbal, sálová kopaná, basketbal, bojové sporty, in-line bruslení, zumba, šachy

 • Prostor pro volnočasové aktivity: zahrada, dětský koutek, pískoviště, prolézačky

 • Bezbariérovost: vstup do budovy ano, do dalších pater ne

 • Další informace: Zpráva ČŠIVýroční zprávaVirtuální prohlídka školy

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

zsjarov.cz
+420 284 860 650+420 732 119 462
sebl@zsjarov.czkancelar@zsjarov.cz