zsjarov.cz

+420 284 860 650+420 732 119 462

sebl@zsjarov.czkancelar@zsjarov.cz

 
Charakteristika:Škola rodinného typu vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku. Zaměřujeme se na angličtinu a zařazujeme prvky etické výchovy. Využíváme možnosti výuky češtiny, angličtiny a matematiky v půlených hodinách. Součástí výuky jsou projekty, práce s interaktivní tabulí v každé učebně, využívání počítačových a jazykových učeben.
Otevírané první třídy:2
Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28
Vyučované cizí jazyky:angličtina od 1. ročníku
Zájmové kroužky a aktivity:Program LEAP angličtiny s rodilým mluvčím pro zájemce v odpoledních hodinách. Ve spolupráci se ZUŠ ze Štítného a DDM Ulita nabízíme kroužky dramatiky, výtvarný ateliér, keramiku a porcelán, dále nabízíme badminton, hip hop, florbal, sálová kopaná, basketbal, bojové sporty, in-line bruslení, zumba, šachy.
Den otevřených dveří: 23.02.2023
Družina: 1.—4. třídy, denně 6.30—18.00 h
Zařazuje škola nějaké ozvláštňující prvky vzdělávání? Projektové dny
Další aktivity dotvářející charakter školy: Program LEAP angličtiny s rodilým mluvčím pro zájemce v odpoledních hodinách. Digitalizace školy, kroužky, tablety při výuce angličtiny. Letní kempy s Ulitou. Přípravy na víceletá gymnázia pro zájemce.
Jakým způsobem škola pracuje s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami?Půlené hodiny. Tandemová výuka (TV 1. třída). Asistent pedagoga u žáka ve 3. stupni PP.
Přítomnost specialistů (školní psycholog, preventista apod.): Školní poradenské pracoviště. Výchovný poradce, Metodik prevence. Spolupráce s PPP P 3.
Stravování:Školní jídelna ve škole. Výběr ze 2 jídel 2x týdně. Tematické týdny. Zeleninový a salátový bufet. Certifikát Zdravá školení jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování.
Prostory pro výuku tělesné výchovy:Tělocvična v hlavní budově školy, 3 víceúčelová hřiště, atrium, sauna
Prostory školy vhodné pro trávení volného času žáků:zahrada, dětský koutek, pískoviště, prolézačky
Bezbariérovost:Vstup do budovy ano, do dalších pater ne