Co přináší MAP Praha 3 na Trojce?

Sdílení dobré praxe na školách

Zapojení rodičů do aktivit škol

Kulaté stoly

Vzdělávání učitelů a ředitelů

Implementace moderních vzdělávacích metod

Napište nám, jak byste zlepšit kvalitu vzdělávání na MŠ a ZŠ. Protože právě teď tyto změny mohou začít. 

Zprávy ze školství v Praze 3

Na dětech na Trojce nám záleží — Praha 3 rozjíždí další Místní akční plán pro školy — MAP 3

Na dětech na Trojce nám záleží — Praha 3 rozjíždí další Místní akční plán pro školy — MAP 3 Od srpna 2022 do prosince 2023 je realizován městskou částí ve spolupráci s řediteli a učiteli základních a ...

PS Matematická gramotnost: Jak zpestřit hodiny geometrie

MAP Praha 3 vás zve na setkání PS Matematická gramotnost na téma:  Jak zpestřit hodiny geometrie na 1. stupní ZŠ.  Lektorka / kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Žáčková OBSAH SETKÁNÍ: úvod ...

PS Matematická gramotnost: Hry a aktivity v hodinách matematiky

MAP Praha 3 Vás zve na setkání PS Matematická gramotnost, na téma: HRY A AKTIVITY V HODINÁCH MATEMATIKY NA 1. ST. ZŠ Lektorka / kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Žáčková OBSAH SETKÁNÍ: úvod ...

PS Čtenářská gramotnost: Martinské čtení

MAP Praha 3 Vás zve na setkání PS Čtenářská gramotnosti, které je určené pro pedagogy ZŠ Prahy 3.    Téma setkání: MARTINSKÉ ČTENÍ SETKÁNÍ PROBĚHNE V RÁMCI OBLÍBENÉ AKCE ZŠ CHMELNICE, KDE MŮŽETE ...

PS Rovné příležitosti: Integrace žáků s OMJ na školách Prahy 3

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Určeno pro ředitele, koordinátory OMJ a pedagogy ZŠ Prahy 3  Integrace žáků s OMJ na školách Prahy 3 Téma setkání: Hodnocení žáků z Ukrajiny, sdílení ...

PS Čtenářská gramotnost: Hra se slovy, co se skrývá za slovy

2. setkání pracovní skupiny PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V MŠ PRO PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3 Téma setkání: HRA SE SLOVY, CO SE SKRÝVÁ ZA SLOVY TERMÍN: 29.11. 2022, 9 – 12 hod. Jak budeme pracovat?• ...

“MAP Praha 3 pokračuje” je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3.

Jeho hlavním cílem je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Co přináší projekt MAP Praha 3 vzdělávání na Trojce?