Během projektu proběhnou ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou semináře zaměřené na:

Minikonference k podpoře duševního zdraví na školách

Minikonference proběhne 3. 10. 2024 v Atriu Žižkov.

Multikulturní veletrh k integraci dětí a žáků z vícejazyčného prostředí a dětí cizinců

Zaměřeno na odbornou i rodičovskou veřejnost

Podpora setkávání pracovníků PPP a ŠPP

Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou se uskuteční semináře zaměřené na prevenci syndromu vyhoření u pedagogů, metodická setkání preventistů a výchovných poradců s inspirativními osobnostmi, praktické workshopy ke specifikům práce s dětmi z romské komunity nebo k práci s nadanými dětmi a žáky ve školách.

Máte-li zájem o výše uvedené aktivity nebo dotazy k nim, obraťte se na ……………..