Co přináší MAP Praha 3 na Trojce?

Sdílení dobré praxe na školách

Zapojení rodičů do aktivit škol

Kulaté stoly

Vzdělávání učitelů a ředitelů

Implementace moderních vzdělávacích metod

Napište nám, jak byste zlepšit kvalitu vzdělávání na MŠ a ZŠ. Protože právě teď tyto změny mohou začít. 

Zprávy ze školství v Praze 3

Příprava dětí na školní docházku metodou Montessori

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP III) Vás zveme na 6. setkání čtenářské pregramotnosti s tématem „Příprava dětí na školní docházku metodou Montessori“. Setkání budou ...

Matematická gramotnost v ZŠ: SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost, tentokrát na téma:  SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE. Vedoucí semináře: Mgr. Rebeka Vadasová Setkání je primárně určeno pro učitele ...

Matematická gramotnost v ZŠ: Diferenciace při výuce matematiky

TERMÍN: 12. 10. 2023, 15:00–18:00 hod. MÍSTO KONÁNÍ: Online prostřednictvím Google Meet Přihlášení přes formulář: ZDE Lektorka: Mgr. Irena Budínová, Ph.D Setkání je primárně určeno pro učitele ...

Setkání s Hejného metodou v MŠ – sdílení dobré praxe

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI V MŠ PRO PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3.  TERMÍN: 10.10. 2023, 9 – 12 hod.Lektor: Regina Ouhledová Jak budeme pracovat? ...

PS Rovné příležitosti: Sociální pedagog ve škole

MAP Praha 3 zve všechny zástupce školního poradenského pracoviště (ŠPP) a vedení školy na setkání se sociálním pedagogem do ZŠ Cimburkova. HOST: Mgr. Irena Venturová Zvažujete, že sociální pedagog ...

Učitel/ka anglického jazyka

Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 (zsprazacka.cz) přijme z důvodu navýšení kapacity školy od 1. září 2023 kolegy/kolegyně na pracovní pozice: učitel anglického jazyka Přejete si, ...

“MAP Praha 3 pokračuje” je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3.

Jeho hlavním cílem je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Co přináší projekt MAP Praha 3 vzdělávání na Trojce?