Aktuálně probíhá projekt “MAP Praha 3 pro vzdělávání”, který podporuje:

Zprávy ze školství v Praze 3

PS Čtenářská gramotnost: Setkání18. 4. 2023

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP III) Vás zveme na setkání čtenářské pregramotnosti. Termín konání: úterý 18. 4. 2023 od 9.00 – 12.00 hodin Místo konání: ZŠ a ...

Hygienické školení personálu školních jídelen

V březnu proběhlo již tradiční školení pracovníků školních jídelen. Městská část Praha 3, ve spolupráci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, odborem hygieny dětí a mladistvých, připravuje ...

PS Matematická gramotnost: Setkání 21. 3. 2023

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP 3), vás zveme na 4. setkání pracovní skupiny MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI PRO MŠ. Termín konání: v úterý 21.3. 2022, 9 – 12 hod. Místo ...

MAP Praha 3: Určujeme strategické cíle, které povedou k rozvoji školství na Praze 3

V rámci projektu MAP Praha 3 se ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol v Praze 3 sešli v Klášteře nad Jizerou na dvoudenním výjezdním strategickém  setkání. Setkání se zúčastnili i zástupci ...

Školské obvody základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3

Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol v Praze pro školní rok 2024/2025 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 10/22 ze dne 25. 1. 2024. Předpoklad ...

Jak vybrat mateřskou školu? Přehled MŠ Prahy 3

Zápisy pro školní rok 2023/24 proběhnou letos na mateřských školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 3. a 4. května 2023. Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve ...

“MAP Praha 3 pro vzdělávání” je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3.

Jeho hlavním cílem je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Newsletter MAP Praha 3 pro vzdělávání

Chcete dostávat pozvánky na vzdělávací akce a další informace o tomto projektu nebo se aktivně zapojit do projektu? 

Registrujte k odběru Newsletteru nebo se staňte členy pracovních skupina aktivně se do projektu zapojte.

Napište nám, jak byste zlepšit kvalitu vzdělávání na MŠ a ZŠ. Protože právě teď tyto změny mohou začít.