PS Rovné příležitosti: Integrace žáků s OMJ na školách Prahy 3

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Určeno pro ředitele, koordinátory OMJ a pedagogy ZŠ Prahy 3  Integrace žáků s OMJ na školách Prahy 3 Téma setkání: Hodnocení žáků z Ukrajiny, sdílení ...

PS Čtenářská gramotnost: Hra se slovy, co se skrývá za slovy

2. setkání pracovní skupiny PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V MŠ PRO PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3 Téma setkání: HRA SE SLOVY, CO SE SKRÝVÁ ZA SLOVY TERMÍN: 29.11. 2022, 9 – 12 hod. Jak budeme pracovat?• ...

PS Matematická gramotnost: Třídění, řazení, porovnávání, odlišnosti a shody, předložky, řadové číslovky, geometrické tvary

Setkání pracovní skupiny MATEMATIC KÉ GRAMOTNOSTI V MŠ, určené pro PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3 TÉMA: TŘÍDĚNÍ, ŘAZENÍ, POROVNÁVÁNÍ, ODLIŠNOSTI A SHODY, PŘEDLOŽKY, ŘADOVÉ ČÍSLOVKY, GEOMETRICKÉ ...

Jazyková bariéra a neznalost kulturních odlišností vytváří zbytečná nedorozumění. Společně tomu předcházíme

Na Praze 3 se usazuje stále více rodin, kde jeden nebo oba rodiče přichází z ciziny. Hladkému průběhu jejich začlenění do komunity napomáhají projekty realizované radnicí MČ na mateřských školkách. ...

Dotované Summer Campy s rodilými mluvčími pro děti z Prahy 3

Radnice městské části Prahy 3 v rámci podpory výuky anglického jazyka již třetím rokem poskytuje dotace na příměstské tábory s angličtinou vedené rodilými mluvčími tak, aby jejich cena byla pro děti z ...

Dotované kurzy angličtiny s rodilým mluvčím pro žáky 5.—9. tříd z Prahy 3

Angličtina je vstupenka nejen do světa informací a zábavy, ale rozšiřuje možnosti nás všech na trhu práce. Městská část je si toho vědoma a proto podporuje již 4. rokem výuku angličtiny pro děti. ...