Co přináší MAP Praha 3 na Trojce?

Sdílení dobré praxe na školách

Zapojení rodičů do aktivit škol

Kulaté stoly

Vzdělávání učitelů a ředitelů

Implementace moderních vzdělávacích metod

Napište nám, jak byste zlepšit kvalitu vzdělávání na MŠ a ZŠ. Protože právě teď tyto změny mohou začít. 

Zprávy ze školství v Praze 3

Jak budou vypadat zápisy do mateřských škol ve školním roce 2023/24?

Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do mateřských škol přednostní místa. Tento zápis se uskuteční  na Praze 3 v již avizovaných termínech ...

Jak budou vypadat zápisy do prvních tříd ve školním roce 2023/24?

Zápisy pro školní rok 2023/24 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 12. a 13. dubna 2023.   UPOZORNĚNÍ: Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR ...

PS financování: Financování provozu v MŠ

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Financování, které se zaměří na financování a realizaci různých vzdělávacích programů ve státních mateřských školách. Účastníci uvidí, jak lze ...

PS Financování: Návštěva nově zrekonstruované budovy školy

Ve středu 18.1.2023 se konalo další setkání pracovní skupiny financování. Setkání proběhlo v rámci projektu MAP Praha 3 pokračuje, který má za cíl podporovat rozvoj vzdělávání na území MČ Praha 3. ...

PS Rovné příležitosti: Setkání 23. 1. 2023

MAP Praha 3 Vás zve na druhé setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti na téma:  INTEGRACE CIZINCŮ(dětí) OMJ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH PRAHY3. Termín konání: 23. 1. 2023 od 14.30 hodin Místo konání: ...

Ukrajinské třídy v ZŠ a MŠ J. Seiferta / Шановні батьки! Шановні законні представники дітей!

Ukrajinská verze níže / переклад українською нижче Pro děti z Ukrajiny, které přišly po 24. 2. 2022 a mají pobyt hlášený na Praze 3, budou od 1. 2. 2023 na Praze 3 otevřeny ...

“MAP Praha 3 pokračuje” je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3.

Jeho hlavním cílem je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Co přináší projekt MAP Praha 3 vzdělávání na Trojce?