ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 V ZŠ,SŠ, ZUŠ A KONZERVATOŘÍCH

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. ...

Jak budou letos vypadat zápisy do mateřských škol?

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/23 proběhnou v řádném termínu 3. a 4. května 2022 — pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy. Děti s českým občanstvím ...

Jak vybrat mateřskou školu?

Zápisy pro školní rok 2022/23 proběhnou letos na mateřských školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 3. a 4. května 2022. Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve ...

Jak letos postupovat při zápisu do první třídy? (2022)

Zápisy pro školní rok 2022/23 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 5. a 6. dubna 2022. Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve ...

Jak vybrat základní školu?

Zápisy pro školní rok 2022/23 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 5. a 6. dubna 2022. Jak vybrat základní školu? Virtuální prohlídka nebo osobní návštěva školy vám ...

Pomoc rodičům s náklady spojenými se školou

Úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni Balíček okamžité pomoci Pražana pomůže rodičům: Stravné zdarma — v mateřských, základních a středních školách Školné zdarma — v mateřských ...