Kulatý stůl: Kam by mělo směřovat vzdělávání na Trojce?

MČ Praha 3 uspořádala na konci května v rámci projektu „MAP Praha 3 pokračuje“ diskusní setkání ke vzdělávání v Praze 3, kterého se zúčastnil starosta MČ Praha 3 Michal Vronský s místostarostou pro školství Filipem Málkem, ředitelé mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 3 a rodiče dětí a žáků, které navštěvují školy na Trojce.

Vize pro školství

Po úvodním slovu Karla Garguláka, moderátora celé akce, představil Filip Málek vizi pro školství. „Naším cílem je zajistit síť kvalitních a spolupracujících škol tak, aby byla každá škola na Trojce atraktivní, aby pomáhala seberozvoji dětí a připravovala je na život, metody vzdělávání byly pestré a rozmanité, a aby školy mezi sebou sdíleli příklady dobré praxe,“ zdůraznil hned v úvodu Filip Málek.

Dále všechny ujistil, že v následujících letech chce MČ Praha 3 podporovat ředitele i učitele v dalším vzdělávání, k čemuž má pomoct projekt MAP Praha 3. „Pomocí supervizi pro ředitele i učitele budeme zmírňovat náročnost jejich práce. Chceme snížit administrativní zátěž škol, pomáhat jim s právními službami a se získáváním dotací,“ doplnil Filip Málek.

Děti a žáky mateřských a základních škol chce MČ Praha 3 podpořit i při doučování, zajistit pomoc s domácími úkoly v družinách, zaměřit se na individuální přístup, a zajistit ve školách školní psychology, sociální pedagogy a asistenty.

„V neposlední řadě se chceme věnovat i dostupnosti a pestré nabídce volnočasových aktivit,“ zakončil místostarosta pro školství první blok Kulatého stolu.

Kapacity škol v Praze 3

V rámci kulatého stolu radnice prezentovala také plány na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ. V současné době se připravuje znovuotevření základní školy na Havlíčkově náměstí a v příštím roce bude otevřena nová dvoutřídní mateřská škola v oblasti Vackova. V souvislosti s výstavbou na NNŽ je domluvena výstavba dalších 2 ZŠ a 5 MŠ. Na výstavu projektů se můžete podívat i on-line na webu www.skolypraha3.cz/plany-skol.

Co je projekt MAP Praha 3

Místní akční plán vzdělávání (MAP Praha 3) představila ve druhé části Kulatého stolu Veronika Němečková, garantka projektu.

„Hlavním cílem projektu MAP Praha 3 je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání v daném území prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení specifických problémů a potřeb,“ vysvětluje Veronika Němečková podstatu Místního akčního plánování.

Aktuálně se projekt zaměřuje na strategie související s podporou inkluzivního vzdělávání, rozvoj matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti a rozvoj v oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.

„Již nyní se však připravujeme na další etapu projektu MAP Praha 3, která odstartuje na počátku roku 2024. Součástí této etapy budou i konkrétní aktivity zaměřené na podporu spolupráce mezi školami a na další vzdělávání ředitelů a učitelů mateřských a základních škol na Trojce,“ doplňuje Veronika Němečková.

Kam chceme, aby směřovalo vzdělávání na Trojce?

Během celé akce mohli všichni účastníci psát své dotazy, připomínky a podněty související se školstvím na Praze 3, které postupně zveřejníme na webu www.skolypraha3.cz

Ke konci setkání proběhla diskuse, během které rodiče pokládali starostovi MČ Praha 3 a místostarostovi pro školství konkrétní otázky související se školami v Praze 3. 

„Děkujeme všem, kdo na akci Kulatý stůl dorazili. Vážíme si vysoké účasti a velkého zájmu rodičů o kvalitu školství v Praze 3 a vnímáme potřebu i v budoucnosti zajistit další setkání. Bez zapojení rodičovské veřejnosti není možné vést diskuzi o budoucnosti škol. Jsem rád, že jsme tento dluh začali splácet,“ ujistil všechny zúčastněné Michal Vronský, starosta MČ Praha 3 s příslibem, že se diskusní setkání bude opakovat. 

Všechny dotazy, podněty i připomínky, které byly v závěrečné části akce řečeny, a které účastníci napsali, budou postupně zpracovány a zveřejněny na webu a Facebooku MČ Praha 3 (www.praha3.cz) a projektu MAP Praha 3 (www.skolypraha3.cz).

Na celou akci Kulatý stůl se můžete podívat ze záznamu, který najdete zde:

Kulatý stůl: 

Kam chceme, aby směřovalo vzdělávání na Trojce?

Kulatý stůl: 

Rozšiřování kapacit mateřských a základních škol

Kulatý stůl: 

O projektu MAP Praha 3

Kulatý stůl: 

Diskuze

Fotogalerie

Kulatý stůl: Kam by mělo směřovat vzdělávání na Trojce?