Co přináší MAP Praha 3 na Trojce?

Sdílení dobré praxe na školách

Zapojení rodičů do aktivit škol

Kulaté stoly

Vzdělávání učitelů a ředitelů

Implementace moderních vzdělávacích metod

Napište nám, jak byste zlepšit kvalitu vzdělávání na MŠ a ZŠ. Protože právě teď tyto změny mohou začít. 

Zprávy ze školství v Praze 3

PS financování: Financování provozu v MŠ

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Financování, které se zaměří na financování a realizaci různých vzdělávacích programů ve státních mateřských školách. Účastníci uvidí, jak lze ...

PS Financování: Návštěva nově zrekonstruované budovy školy

Ve středu 18.1.2023 se konalo další setkání pracovní skupiny financování. Setkání proběhlo v rámci projektu MAP Praha 3 pokračuje, který má za cíl podporovat rozvoj vzdělávání na území MČ Praha 3. ...

PS Rovné příležitosti: Setkání 23. 1. 2023

MAP Praha 3 Vás zve na druhé setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti na téma:  INTEGRACE CIZINCŮ(dětí) OMJ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH PRAHY3. Termín konání: 23. 1. 2023 od 14.30 hodin Místo konání: ...

Ukrajinské třídy v ZŠ a MŠ J. Seiferta / Шановні батьки! Шановні законні представники дітей!

Ukrajinská verze níže / переклад українською нижче Pro děti z Ukrajiny, které přišly po 24. 2. 2022 a mají pobyt hlášený na Praze 3, budou od 1. 2. 2023 na Praze 3 otevřeny ...

Setkání Řídicího výboru projektu MAP Praha 3

Ve čtvrtek 7. 12. 2022 se v ZŠ Jaroslava Seiferta uskutečnilo druhé setkání Řídicího výboru projektu MAP Praha 3, nejvyššího orgánu projektu MAP Praha 3. V úvodu tohoto setkání všechny přítomné ...

PS Financování: Nová budova školy – sen každého ředitele?

MAP Praha 3 Vás zve na prohlídku nové budovy COPTHG (budova Českobrodská 362/32a), které se uskuteční v rámci setkání PS Financování. Nová budova pražské střední školy COPTH (Centrum odborné přípravy ...

“MAP Praha 3 pokračuje” je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3.

Jeho hlavním cílem je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Co přináší projekt MAP Praha 3 vzdělávání na Trojce?