Aktuálně probíhá projekt “MAP Praha 3 pro vzdělávání”, který podporuje:

Zprávy ze školství v Praze 3

PS Matematická gramotnost: Hry a aktivity v hodinách matematiky

MAP Praha 3 Vás zve na setkání PS Matematická gramotnost, na téma: HRY A AKTIVITY V HODINÁCH MATEMATIKY NA 1. ST. ZŠ Lektorka / kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Žáčková OBSAH SETKÁNÍ: úvod ...

PS Čtenářská gramotnost: Martinské čtení

MAP Praha 3 Vás zve na setkání PS Čtenářská gramotnosti, které je určené pro pedagogy ZŠ Prahy 3.    Téma setkání: MARTINSKÉ ČTENÍ SETKÁNÍ PROBĚHNE V RÁMCI OBLÍBENÉ AKCE ZŠ CHMELNICE, KDE MŮŽETE ...

PS Rovné příležitosti: Integrace žáků s OMJ na školách Prahy 3

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Určeno pro ředitele, koordinátory OMJ a pedagogy ZŠ Prahy 3  Integrace žáků s OMJ na školách Prahy 3 Téma setkání: Hodnocení žáků z Ukrajiny, sdílení ...

PS Čtenářská gramotnost: Hra se slovy, co se skrývá za slovy

2. setkání pracovní skupiny PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V MŠ PRO PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3 Téma setkání: HRA SE SLOVY, CO SE SKRÝVÁ ZA SLOVY TERMÍN: 29.11. 2022, 9 – 12 hod. Jak budeme pracovat?• ...

PS Matematická gramotnost: Třídění, řazení, porovnávání, odlišnosti a shody, předložky, řadové číslovky, geometrické tvary

Setkání pracovní skupiny MATEMATIC KÉ GRAMOTNOSTI V MŠ, určené pro PEDAGOGY Z MŠ PRAHY 3 TÉMA: TŘÍDĚNÍ, ŘAZENÍ, POROVNÁVÁNÍ, ODLIŠNOSTI A SHODY, PŘEDLOŽKY, ŘADOVÉ ČÍSLOVKY, GEOMETRICKÉ ...

Jazyková bariéra a neznalost kulturních odlišností vytváří zbytečná nedorozumění. Společně tomu předcházíme

Na Praze 3 se usazuje stále více rodin, kde jeden nebo oba rodiče přichází z ciziny. Hladkému průběhu jejich začlenění do komunity napomáhají projekty realizované radnicí MČ na mateřských školkách. ...

“MAP Praha 3 pro vzdělávání” je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3.

Jeho hlavním cílem je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Newsletter MAP Praha 3 pro vzdělávání

Chcete dostávat pozvánky na vzdělávací akce a další informace o tomto projektu nebo se aktivně zapojit do projektu? 

Registrujte k odběru Newsletteru nebo se staňte členy pracovních skupina aktivně se do projektu zapojte.

Napište nám, jak byste zlepšit kvalitu vzdělávání na MŠ a ZŠ. Protože právě teď tyto změny mohou začít.