Setkání ředitelů ZŠ a MŠ ke strategickému směřování škol

MAP Praha 3 zve ředitele a ředitelky ZŠ a MŠ z Prahy 3 ke společnému setkání zaměřenému na strategické směřování jednotlivých škol.

Setkáním Vás provede Veronika Němečková a Karel Gargulák.

Termín: Pondělí 24. 4. 2023 od 14.00 do 16.00 hod.

Místo konání: KC Vozovna, Koněvova 2687/164, Praha 3.

Na setkání společně zpracujeme popis potřeb školy pro další rozvoj zejména v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoji potenciálu každého žáka a podpory pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků školy.

Program setkání:

  1. Představení a shrnutí dosavadní fáze projektu MAP III – činnosti a aktivity pracovních skupin a realizačního týmu
    představení vize → prioritních oblastí → a navržených cílů
  2. Zpracování návrhu aktivit: aktivity škol a školských zařízení a aktivity spolupráce škol a ostatních aktérů ve vzdělávání
    plnění těchto navržených aktivit bude školám umožněno v rámci navazujícího projektu MAP IV a tzv. MAPograntů

Setkání je určeno pro všechny školy na území MČ Praha 3.

Setkání ředitelů ZŠ a MŠ ke strategickému směřování škol