PS Matematická gramotnost: Setkání 25. 4. 2023

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost.

Termín konání: 25. 4. 2023 od 9.00 do 12.00 hodin
Místo konání: ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 1966, Praha 3 – Mateřská škola, kde se setkání bude konat, je v ulici Na Chmelnici.

Program:  

1) Prezence a uvítání 

2) Seznámení s tím, na čem pracujeme – strategické cíle, návrhy opatření a aktivit – využití podkladů a postupů navržených odbornou garantkou Veronikou Němečkovou – zaznamenávání do tabulky uložené na GD.

3) Vize – práce za využití nástroje Jamboard – zaznamenávání návrhů, myšlenek, brainstorming dle pokynů odborné garantky. Výsledek: PS souhlasí s navrženou vizí, jak byla předložena RT po zapracování všech návrhů členů PS a RT.

4) Informace o připravované akci Kulatý stůl ke vzdělávání na Praze 3 – 29.5., Atrium.

 

5) Diskuze – jak metodicky uchopit problematiku “Předpočetní činnosti a smysly, postup, zaznamenávání” – sdílení dobré praxe.

PS Matematická gramotnost: Setkání 25. 4. 2023