Co přináší MAP Praha 3 na Trojce?

Sdílení dobré praxe na školách

Zapojení rodičů do aktivit škol

Kulaté stoly

Vzdělávání učitelů a ředitelů

Implementace moderních vzdělávacích metod

Napište nám, jak byste zlepšit kvalitu vzdělávání na MŠ a ZŠ. Protože právě teď tyto změny mohou začít. 

Zprávy ze školství v Praze 3

PS Rovné příležitosti: Setkání 14. 9. 2023

MAP Praha 3 zve všechny zástupce školního poradenského pracoviště (ŠPP) a vedení školy na setkání se sociálním pedagogem do ZŠ Cimburkova. HOST: Mgr. Irena Venturová Zvažujete, že sociální ...

Učitel/ka anglického jazyka

Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 (zsprazacka.cz) přijme z důvodu navýšení kapacity školy od 1. září 2023 kolegy/kolegyně na pracovní pozice: učitel anglického jazyka Přejete si, ...

Představení nového ředitele Základní školy Pražačka

„Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí.“ – Archimédes Jmenuji se Michal Marád a udělám vše pro to, aby Základní škola Pražačka byla pevným bodem v životě žáků, rodičů i zaměstnanců školy. ...

MŠ Perunova slaví 15 let

Mateřinka Perunka zve všechny přátele školy na oslavu jejího patnáctiletého výročí.  Oslava se bude konat ve čtvrtek 15. 6. 2023 od 15.00 hodin v MŠ Perunova.  Program:  15.00 – 17.00: Volné ...

Kulatý stůl: Kam by mělo směřovat vzdělávání na Trojce?

MČ Praha 3 uspořádala na konci května v rámci projektu „MAP Praha 3 pokračuje“ diskusní setkání ke vzdělávání v Praze 3, kterého se zúčastnil starosta MČ Praha 3 Michal Vronský s místostarostou pro ...

PS Matematická gramotnost: Setkání 25. 4. 2023

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost. Termín konání: 25. 4. 2023 od 9.00 do 12.00 hodin Místo konání: ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 1966, Praha 3 – Mateřská ...

“MAP Praha 3 pokračuje” je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3.

Jeho hlavním cílem je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Co přináší projekt MAP Praha 3 vzdělávání na Trojce?