Co přináší MAP Praha 3 na Trojce?

Sdílení dobré praxe na školách

Zapojení rodičů do aktivit škol

Kulaté stoly

Vzdělávání učitelů a ředitelů

Implementace moderních vzdělávacích metod

Napište nám, jak byste zlepšit kvalitu vzdělávání na MŠ a ZŠ. Protože právě teď tyto změny mohou začít. 

Zprávy ze školství v Praze 3

PS Matematická gramotnost: Setkání 21. 3. 2023

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP 3), vás zveme na 4. setkání pracovní skupiny MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI PRO MŠ. Termín konání: v úterý 21.3. 2022, 9 – 12 hod. Místo ...

MAP Praha 3: Určujeme strategické cíle, které povedou k rozvoji školství na Praze 3

V rámci projektu MAP Praha 3 se ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol v Praze 3 sešli v Klášteře nad Jizerou na dvoudenním výjezdním strategickém  setkání. Setkání se zúčastnili i zástupci ...

Školské obvody základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3

Upozornění: V současné době probíhá proces schvalování změn některých školských obvodů pro školní rok 2023/2024. Níže uvedený seznam již obsahuje změny, které schválila RMČ Praha 3 a ve stejné podobě ...

Jak vybrat mateřskou školu? Přehled MŠ Prahy 3

Zápisy pro školní rok 2023/24 proběhnou letos na mateřských školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 3. a 4. května 2023. Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve ...

PS Čtenářská gramotnost pro ZŠ: Setkání 21. 3. 2023

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost pro ZŠ. Termín konání: 22. 2. 2023 od 14.00 do 16.00 hodin Kontakt: Mirka Černá, tel.: 777 327 207, ...

PS Čtenářská gramotnost: Setkání 21. 2. 2023

MAP Praha 3 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost. Termín konání: úterý 21. 2. 2023 od 9.00 – 12.00 hodin Místo konání: ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 1966, Praha 3 ...

“MAP Praha 3 pokračuje” je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3.

Jeho hlavním cílem je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Co přináší projekt MAP Praha 3 vzdělávání na Trojce?