Ekokonference na ZŠ Chmelnice

Týden před uzavřením škol se na ZŠ Chmelnice konala tradiční Ekokonference. Členové ekotýmů Prostředí školy, Doprava, Voda, Menu pro změnu, Energie a Odpady seznámili žáky i učitele se svojí činností za 4 poslední roky. VeDále

Aktuální informace k zápisům do mateřských škol

Zápisy do mateřských škol budou probíhat bez účasti dětí a s možností využití elektronického podání v maximální míře. Proběhnou podle plánovaného harmonogramu v květnu 2020. Žádosti o přijetí do MŠ a potřebné formuláře budou umístěny na webových stránkáchDále

ZŠ Lupáčova – informace o zápisu

Informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku ve školním roce 2020/2021: Od 23. 3. 2020 do 15. 4. 2020 je možno si zaregistrovat datum a čas Zápisu k základnímu vzdělávání na tomto odkazu: REGISTRACE Upozornění:Dále

Děti z MŠ Na Balkáně se těší do školy

Ve čtvrtek 5. března navštívili všichni předškoláci z MŠ Na Balkáně třídy 1. A. a 1. B. v ZŠ Chmelnice. Do této školy odchází většina dětí z naší mateřské školy, a proto nebylo divné, že jsmeDále

Sluníčka hledala Ztracený masopust

Únor patří masopustnímu veselí. Děti dobře znají karneval, avšak jak vypadaly oslavy tradičního masopustu, s jakými maskami se mohly setkat a jaké dobroty ochutnat, to už dnes ví málokdo. V průběhu vzdělávacího programu Ztracený masopustDále

Voda a klimatická změna – soutěž pro školy

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž pro základní školy, nižší třídy víceletých gymnázií a pro žáky škol se speciálně vzdělávacími potřebami na téma voda a klimatická změna. Žáci mohou soutěžit ve třech kategoriích: koláž model obrázek Pravidla aDále