Volný čas na Trojce

Svou činnost představí  sportovní kluby, zájmové kroužky, dětská centra, skautské oddíly,… Pro děti a jejich rodiče jsou připraveny workshopy, zájemci z řad dětí si jednotlivé aktivity mohou vyzkoušet přímo na místě. Cílem prezentace volnočasových aktivitDále

MAP nezáhálí ani o prázdninách

Dne 27.7.2017 se sešli zástupci tří základních škol na semináři a panelové diskuzi věnované podpoře zapojení žáků do řízení škol a do samosprávných procesů ve školách.  Diskutovali jsme o možnostech reálného zapojení žáků do takovýchDále

ZŠ JESENIOVA OSLAVILA 60. výročí

ZŠ Jeseniova Praha oslovila  26.5.2017  šedesátileté výročí založení školy.   V tento slavný den byla budova plná malých i velkých návštěvníků, ruchu, šumu a zábavy. Všichni měli možnost prohlédnout si školu od zrenovovaného krytu až do výšinDále

Informatika za školou – Lego roboti

Žáci pátého ročníků Základní školy Pražačka se jako každoročně seznamovali se základy programování. Poznali čaroděje Baltíka, dokonce tři byli úspěšní a dostali se do národního kola programování Mladý programátor 2017. Pro zbytek třídy byla velkouDále

Informatika za školou – výlet na tajné místo

Základní škola Pražačka se systematicky věnuje výuce informatiky. Jedním z pilířů je osvojení si postřehového psaní. Jak žáky motivovat k činnosti, která vyžaduje trpělivost, soustředění a hlavně výdrž? Samotný výukový program Mont Blue je pro žáky poutavý.Dále

Budování kapacit pro rozvoj škol II.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 20. června 2017 výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionůDále

Červený den v Milíčově domě

21. června jsme v naší Mateřské škole přivítali léto! Všicni jsme přišli v červeném a zaskotačili si na letní písně v naší tělocvičně. Na zahradě jsme pak měli osvěžující letní svačinu v podobě melounů. TímtoDále

Seminář k šablonám

Dne 22. 6. 2017 se v prostorách ZŠ a MŠ J. Seiferta konal seminář, který se týkal Výzvy č.02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Obsahem semináře byla zejména administraceDále