Pozvánka na konferenci Aktivní škola 2017

dovolte, abychom Vás tímto co nejsrdečněji pozvali na jubilejní 10. ročník námi organizované odborné konference. Letos pod novým a snad i výstižným názvem AKTIVNÍ TŘÍDA 2017. Věříme, že si opět najdete cestu, a užijete si tutoDále

Příměstský tábor ZŠ Chmelnice

Letošní konec prázdnin byl na Základní škole Chmelnice již druhým rokem ve znamení příměstského tábora a to opět se sloganem „Prahou pěšky i busem“. Tento rok byl výčet použitých dopravních prostředků poněkud rozšířen. Naše početnáDále

Výzva MŽP k ekologické výchově

Byla vyhlášena Výzva MŽP č.16/2017  na „Rekonstrukci a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO (Přírodní zahrady)“,  pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovu u předškolních dětí a žáků základních škol sDále