Provoz mateřských škol v MČ Praha 3 v období červenec a srpen 2023

Po většinu doby letních prázdnin bude vždy v provozu nejméně jedna mateřská škola.

Rada městské části Praha 3 schválila usnesením č. 218 ze dne 5. dubna 2023 přerušení provozu mateřských škol v období červenec a srpen 2023.

Ve všech mateřských školách bude přerušen provoz jen v termínech od 24. července do 28. července 2023.

V případě zájmu o přihlášení dítěte do prázdninového provozu jiné mateřské školy, než kterou dítě v průběhu roku navštěvuje, kontaktujte ředitele vaší mateřské školy a domluvte se na postupu

Prázdninový provoz MŠ Prahy 3 2023

Prázdninový provoz MŠ Prahy 3 2023

MŠ/TÝDEN3.—7. 7.10.—14. 7.17. — 21. 7.24.—28. 7.31. 7.—4. 8.7.—11. 8.14.—18. 8.21.—25. 8.28. 8.—1. 9.
MŠ Jeseniova 4PROVOZ PROVOZ PŘERUŠEN VE VŠECH MŠ 2023     
MŠ U VeverekPROVOZ      
MŠ WaldorfskáPŘERUŠEN PROVOZ CELÉ PRÁZDNINY  PŘERUŠEN PROVOZ CELÉ PRÁZDNINY
MŠ Libická      PROVOZ
MŠ Na BalkáněPROVOZ      
MŠ Na Vrcholu PROVOZ   PROVOZ 
MŠ Buková        
MŠ nám. J. z LobkovicPROVOZ      
MŠ Milíčův dům3. 7. + 4. 7.PROVOZ     28. 8.—30. 8.
MŠ SudoměřskáPROVOZ      
MŠ U Zásobní zahradyPROVOZ     
MŠ VozováPROVOZ      
MŠ Pražačka    PROVOZ  
ZŠ a MŠ Chelčického (Žerotínova/Roháčova)PROVOZ     
ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic (MŠ v ulici Perunova)Rekonstrukce el. rozvodů MŠ
PŘERUŠEN PROVOZ CELÉ PRÁZDNINY
Rekonstrukce el. rozvodů MŠ — PŘERUŠEN PROVOZ CELÉ PRÁZDNINY
ZŠ a MŠ J. Seiferta   PROVOZ    
ZŠ a MŠ Jarov     PROVOZ 

Po dohodě se zřizovatelem byl změněn prázdninový provoz u MŠ Pražačka.


Schválení tohoto provozu předcházelo šetření na všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 3, během kterého byl zjišťován zájem o provoz během července a srpna 2023 ze strany zákonných zástupců dětí docházejících do MŠ. Na základě zjištěných informací byl nastaven termín provozu tak, aby vyhovoval většině zájemců ze strany zákonných zástupců, aby umožnil řádné čerpání dovolené pedagogických pracovníků, a aby mohly proběhnout nezbytné opravy a údržby v MŠ.

Provoz ve všech mateřských školách bude obnoven v pondělí 4. září 2023.

Dle ustanovení § 212 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění činí výměra dovolené pedagogických pracovníků 8 týdnů v kalendářním roce. Z důvodu, že MŠ poskytují své služby celoročně, je komplikované jim umožnit čerpání této dovolené.

Ustanovení § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění umožňuje řediteli MŠ po projednání se zřizovatelem omezit či přerušit provoz MŠ v měsících červenec a srpen.

Příměstské tábory pro předškolní děti na Trojce

V době, kdy je mateřská škola zavřená, mohou rodiče využít pro děti příměstských táborů dotovaných MČ Praha 3. Cílem městské části je zajistit zákonným zástupcům podmínky pro slaďování osobního a pracovního života. Z tohoto důvodu městská část příměstské tábory finančně podporuje v rámci dotačních řízení v oblasti Výchovy a vzdělávání tak, aby byly pro zájemce finančně dostupné.

Příměstské tábory za zvýhodněné ceny nabízí: