Městská část Praha 3 je realizátorem projektu Začleňování a podpora dětí s OMJ v mateřských školách městské části Praha 3.

  • Termín realizace projektu: 1. 8. 2019 – 31.12.2021
  • Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001508

Přehled zapojených škol

Popis projektu

Projekt řeší zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v 8 mateřských školách na Praze 3. Aktivity projektu primárně podporují děti s odlišným mateřským jazykem, jejich rodiče i pedagogy. Školy posilují svoji roli komunitního místa přispívajícího k sociální soudržnosti. Cílem projektu v zapojených školách je podpora prostředí umožňující začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím odborného vzdělávání pedagogů a zahájením intenzivní výuky českého jazyka v mateřských školách. Cílem je připravenost mateřských škol na výuku češtiny i po skončení projektu.

Koordinátorka projektu

Mgr. Dagmar Ouřadová, MČ Praha 3, tel: 222 116 514, e-mail: ouradova.dagmar@praha3.cz