Setkání k pokračování participativních rozpočtů na školách Prahy 3

Městská část Praha 3 pořádá Setkání k pokračování participativních rozpočtů na školách Praha 3.

Termín: úterý 16.4. 15:00 na Městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, v sále zastupitelstva – míst. 126.

Setkání je určeno pro koordinátory participací na školách a pro zástupce žákovských parlamentů.

Před účastí na setkání prosíme o vyplnění DOTAZNÍKU PRO KOORDINÁTORY PARTICIPACÍ do středy 10.4. 2024, jehož cílem je zjistit, zda se vaše škola do projektu zapojí (podmínkou je projednání a souhlas vedení školy), zpětnou vazbu na fungování participací v minulém roce a aktualizace seznamu koordinátorů na školách. Pro vyplnění dotazníku, klikněte zde.

Program setkání:

  • představení projektů realizovaných z participativních rozpočtů v minulém roce
  • projednání aktualizované metodiky participativních rozpočtů
  • představení plánu Participací pro další období
  • představení projektu MAP IV a Parlamentu dětí a žáků Prahy 3

Na setkání, prosím, vezměte s sebou 1-2 žáky z vaší školy, kteří se na projektu podíleli nebo jsou členy či zástupci školního parlamentu.

Pokud se nebudete moci dostavit osobně, budeme rádi, pokud za sebe zajistíte náhradníka ze školy.

Registrace na setkání zde.

Setkání k pokračování participativních rozpočtů na školách Prahy 3