Štítek: ekologie

Ekokonference na ZŠ Chmelnice

Týden před uzavřením škol se na ZŠ Chmelnice konala tradiční Ekokonference. Členové ekotýmů Prostředí školy, Doprava, Voda, Menu pro změnu, Energie a Odpady seznámili žáky i učitele se svojí činností za 4 poslední roky. VeDále

Voda a klimatická změna – soutěž pro školy

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž pro základní školy, nižší třídy víceletých gymnázií a pro žáky škol se speciálně vzdělávacími potřebami na téma voda a klimatická změna. Žáci mohou soutěžit ve třech kategoriích: koláž model obrázek Pravidla aDále

Chmelnický ekotýden

V týdnu 4.11. – 8.11. 2019 se ZŠ Chmelnice stala dějištěm velké ekologické akce –  Chmelnický ekotýden. Jednotlivé ekotýmy připravily pro žáky školy, i její zaměstnance, různé aktivity spojené s ekologií. Proběhl týden šetření vodou,Dále

Den stromů v MŠ Na Vrcholu

16. 10. 2019 od 16 hodin proběhla v zahradě školky akce Den stromů, které se účastnily děti se svými rodiči. Na pozemku byla rozmístěna řada stanovišť, u nichž děti plnily jednotlivé úkoly a činnosti orientovanéDále

Zahradničení v MŠ Na Vrcholu aneb zakládáme záhonky

Příchod jara nám vnukl pěstitelskou náladu spolu s kreativními ambicemi.Třída Veverek zaměřená na ekologickou výchovu tak navázala na odstartovaný projekt Kompostuj a za odborné asistence se rozhodla zbudovat si na školní zahradě tři nové záhonky.Dále

DEN ZEMĚ NA ZŠ CHMELNICE

Ve středu 24.4. 2019 se u příležitosti oslav Dne Země na zahradě ZŠ Chmelnice uskutečnila velká charitativní akce Voda pro Afriku, která se konala pod záštitou organizace Člověk v tísni. Cílem bylo vybrat co nejvíceDále

Ekologický program na ZŠ J. Seiferta

Ve středu 24.10.2018 se zúčastnil 1.stupeň naší ZŠ ekologického programu Tonda Obal-ekologické třídění odpadu, v rámci enviromentální výchovy. Tento projekt byl pro žáky velmi zajímavý. Seznámili se s celým průběhem recyklace odpadu, s jeho likvidací.Dále

ZŠ Chmelnice

IČ: 63831350 Školní vzdělávací program ZŠ: Chmelnice Profilace školy: Škola s rozšířenou ekologickou výchovou a ekologickými aktivitami. Důraz je kladen na výuku informatiky a projektové vyučování (Projekty – Ochrana člověka, Den země, Karel IV., atd.).Dále