ZŠ Jeseniova

ZŠ Jeseniova

Praha 3, Jeseniova 96/2400 tel.: 222 103 411 IČ: 63831341 Školní vzdělávací program: ZŠ Jeseniova Profilace školy: Škola poskytuje základní vzdělání podle školského zákona a v souladu se školním vzdělávacím programem. Výuka umožňuje kvalitní vzdělání s přihlédnutím k osobnosti žáka.

ZŠ Cimburkova

ZŠ Cimburkova

Praha 3, Cimburkova 18/600 tel.: 222 782 848 IČ: 63831325 Školní vzdělávací program: Škola porozumění Profilace školy: Škola je zaměřena na žáky z odlišného sociokulturního prostředí a se specifickými vzdělávacími potřebami. Při výuce je dodržována důsledná diferenciace ke vzdělávacím potřebám

ZŠ Pražačka

ZŠ Pražačka

Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 tel.: 222 587 690 IČ: 63831376 Školní vzdělávací program: ZŠ Pražačka Profilace školy ZŠ Pražačka je standardní základní škola s běžnými třídami na I. a II. stupni. Součástí školy je také přípravná třída pro vzdělávání