Rubrika: Ze života základních škol – příklady dobré praxe

Angličtina v ZŠ Jeseniova

Se svými poznatky se svěřili lektoři Jaclyn a Yefei, kteří pro čtvrtou třídu ZŠ Jeseniova organizovali dvacet online lekcí angličtiny s rodilou mluvčí. Zaměřujete se na online kurzy. Proč neděláte běžnou výuku? Jaclyn — Online výukaDále

Mladí designéři – soutěž pro žáky 1. stupně

Společnost ŠKODA AUTO pořádá 8. ročník soutěže s názvem „Mladí designéři“. Jedná se o soutěž pro ty nejmladší školáky a jejím cílem je podpořit a motivovat kreativního ducha dětí. Registraci lze provádět online do 30.9.2020,Dále

Ekokonference na ZŠ Chmelnice

Týden před uzavřením škol se na ZŠ Chmelnice konala tradiční Ekokonference. Členové ekotýmů Prostředí školy, Doprava, Voda, Menu pro změnu, Energie a Odpady seznámili žáky i učitele se svojí činností za 4 poslední roky. VeDále

Voda a klimatická změna – soutěž pro školy

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž pro základní školy, nižší třídy víceletých gymnázií a pro žáky škol se speciálně vzdělávacími potřebami na téma voda a klimatická změna. Žáci mohou soutěžit ve třech kategoriích: koláž model obrázek Pravidla aDále

Koláčky pro Austrálii

Ve dnech 21. – 23. 1. proběhla na ZŠ Chmelnice sbírka „Pomáháme jim přežít“ na pomoc ohrožené fauně Austrálie, kterou zaštiťuje ZOO Praha. Prodejem koláčků, který zorganizovali žáci 7. C a 6.B s velkou pomocíDále

Děti ze ZŠ Lobkovicovo na workshopu v Dox

Ptačí sněm Všichni ptáci světa se slétávají na sněm. A my vcházíme do prostor výstavy Petra Síse O létání a jiných snech v Dox. Svět je zkažen, mnoho je špatně…co vše může být špatně? S žákyDále

Imrich Bugár: Hvězdný tanečník s diskem

Žákyně ze Základní školy Praha 3 Jeseniova se v projektu Příběhy našich olympioniků osobně setkaly s Imrichem Bugárem – Hvězdným tanečníkem s diskem. Mgr. Marcela Šífová, ZŠ Jeseniova