V týdnu 4.11. – 8.11. 2019 se ZŠ Chmelnice stala dějištěm velké ekologické akce –  Chmelnický ekotýden. Jednotlivé ekotýmy připravily pro žáky školy, i její zaměstnance, různé aktivity spojené s ekologií.

Proběhl týden šetření vodou, při kterém jsme zjistili, že se nám stále daří snižovat spotřebu vody na žáka. Zorganizovali jsme sběr drobných elektrospotřebičů. Celkem jich žáci a rodiče přinesli 133. Dále jsme zorganizovali úklid školní zahrady spojený s položením základů nového kompostéru, monitorovali jsme množství odpadu ve třídách a také zbytků ve školní jídelně. Proběhla anketa, zda se žáci i zaměstnanci do školy dopravují ekologicky a zaměřili jsme se také na zbytečné svícení o přestávkách.

Na základě zjištěných výsledků sestavili žáci seznam silných a slabých stránek a navrhli řešení k odstranění nedostatků.

 

Chmelnický ekotýden
Štítky: