DEN ZEMĚ NA ZŠ CHMELNICE

Ve středu 24.4. 2019 se u příležitosti oslav Dne Země na zahradě ZŠ Chmelnice uskutečnila velká charitativní akce Voda pro Afriku, která se konala pod záštitou organizace Člověk v tísni. Cílem bylo vybrat co nejvíce peněz na pomoc Africe postižené suchem a nedostatkem vody.

Zástupci tříd si v listopadu vylosovali téma a následně v rámci jednotlivých předmětů vypracovali velký plakát o dané problematice, připravili zajímavou aktivitu a vyrobili upomínkové předměty, které na akci prodávali. Díky velkému zanícení a skvělé práci žáků, pedagogů i ostatních zaměstnanců školy se nakonec podařilo vybrat 41 822 Kč.

 

 

DEN ZEMĚ NA ZŠ CHMELNICE
Štítky: