Ekologický program na ZŠ J. Seiferta

Ve středu 24.10.2018 se zúčastnil 1.stupeň naší ZŠ ekologického programu Tonda Obal-ekologické třídění odpadu, v rámci enviromentální výchovy. Tento projekt byl pro žáky velmi zajímavý. Seznámili se s celým průběhem recyklace odpadu, s jeho likvidací. Shlédli videoprogram a zasoutěžili si v třídění odpadu. Získali i drobné odměny za svoji snahu. Pochopili, jak je důležité třídit odpad, neplýtvat materiály a zbytečně nezahlcovat přírodu odpadem. Byl to velmi pěkný program.

Ekologický program na ZŠ J. Seiferta