Den stromů v MŠ Na Vrcholu

16. 10. 2019 od 16 hodin proběhla v zahradě školky akce Den stromů, které se účastnily děti se svými rodiči. Na pozemku byla rozmístěna řada stanovišť, u nichž děti plnily jednotlivé úkoly a činnosti orientované na utužování pozitivního vztahu k přírodě. A tak si vyzkoušely shrabování listí, sázení stromků, hod šiškou a další disciplíny. Za zdolání úkolů dostávaly děti razítka na soutěžní list, z nichž ve finále s rodiči rozluštily tajenku. Odměnu si nakonec vyzvedly ve školní jídelně, jež byla vyzdobena výkresy stromů všech žáčků .Akci přálo sluníčko i nálada soutěžících, kteří se tak neformálně setkali s pedagožkami a zaměstnanci školky uprostřed podzimní zahrady.

Den stromů v MŠ Na Vrcholu
Štítky: