Voda a klimatická změna – soutěž pro školy

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž pro základní školy, nižší třídy víceletých gymnázií a pro žáky škol se speciálně vzdělávacími potřebami na téma voda a klimatická změna.

Žáci mohou soutěžit ve třech kategoriích:

  1. koláž
  2. model
  3. obrázek

Pravidla a informace k soutěži najdete na www.eagri.cz/detska-soutez.

Plakat_Soutez_Voda_a_klimaticka_zmena_2020